ဘယ္သူလဲရဲ႕ ပုံတူ

ဘယ္သူလဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႁခြင္းခ်က္အျဖစ္ ထိမ္ခ်န္ထားလိုက္တာ
ဘယ္သူလဲ မ်ဥ္းေျဖာင့္ထဲကမ်ဥ္းေကြးေတြကို သားဖ်က္လို႔ေနတာ
ဘယ္သူလဲ အခိုင္အမာနံရံကို ဖဲ့လိုက္လို႔ ခံစားမႈေတြ ခါခ်ဥ္အုံႂကြထြက္လာတာ
ဘယ္သူလဲ ေန႔စဥ္ဘဝကို ဆတ္တငံ့ငံ့ဆန္ေကာလွိမ့္ေနတာ

ဘယ္သူလဲ ေျမျပင္အေနအထားကို စိတ္ကူးဇယားဆြဲေနတာ
ဘယ္သူလဲ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့တာကို နယ္စြန္မွာ နက်ယ္အိမ္ထဲ ထည့္လိုက္တာ
ဘယ္သူလဲ မိခင္ႏို႔ရည္ကို ကေလးနဲ႔ အိုးစားခြဲလိုက္တာ
ဘယ္သူလဲ စစ္ေရးအျမင္ကို အရပ္သားရဲ႕ ႏွာသီးဖ်ားေပၚ ေတာ့လိုက္တာ

ဘယ္သူလဲ ႐ႈံ႕တြလာေနတာကို မွန္ဘီလူးနဲ႔ ခ်ဲ႕ၾကည့္တာ
ဘယ္သူလဲ တံေကာက္ေကြးထဲ တံက်င္လွ်ိဳၿပီး တင္ပ်ဥ္ေခြထိုင္ခိုင္းတာ
ဘယ္သူလဲ အသက္႐ွင္မႈကို ဆူးခြၽန္နဲ႔ ထိုးဆြလို႔ေနတာ
ဘယ္သူလဲေလ သားအိမ္ထဲကသေႏၶသားကို စြပ္ျပဳတ္လုပ္ေသာက္ပစ္လိုက္တာ

ဇယလ
၁၇ ေအာက္ ကိုဗစ္၂၀

ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ကဗ်ာဆိုတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာရပ္ဟာ အျခားအႏုပညာရပ္မ်ားလိုပဲ လြတ္လပ္မႈ freedom ရွိမွ စိမ္းလန္းေဝျဖာစည္ပင္ဖြံၿဖိဳးႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီလြတ္လပ္မႈဟာ တစ္ကိုယ္ရည္လြတ္လပ္မႈျဖစ္သလို အဲဒီတစ္ကိုယ္ရည္လြတ္လပ္မႈဟာလည္း လူ႔ေဘာင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ျဖတ္ေတာက္မရေအာင္ခ်ိတ္ဆက္ေနတာျဖစ္တယ္။

ကဗ်ာဆရာရဲ႕ႏိုင္ငံသားအျဖစ္၊တသီးပုဂၢလအျဖစ္တင္မကပဲ ကဗ်ာဆရာအျဖစ္ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕လြတ္လပ္မႈနဲ႔. ႏွလုံးေသြးခ်င္းစီးဆင္းဆက္စပ္ေနတာျဖစ္တယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ပဲ ယေန႔မွာ တိုင္းျပည္တစ္ခုလုံးရဲ႕လြတ္လပ္မႈအေျခခံျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအတြက္ေနာက္မဆုတ္တမ္းတိုက္ပြဲဝင္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးထဲမွာ ကဗ်ာဆရာမ်ားသမဂၢေတြ၊ကဗ်ာအစုအဖြဲ႕ေတြ၊ကဗ်ာခ်စ္သူပရိသတ္ေတြနဲ႔အတူ ကဗ်ာဆရာေတြဟာ ေသြးစည္းညီၫြတ္စြာ တခဲနက္ လက္တြဲပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လႈပ္ရွားေနၾကတာျဖစ္တယ္။

တိုင္းျပည္လြတ္လပ္မႈဟာ ကဗ်ာလြတ္လပ္မႈျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္မွ ကဗ်ာဆရာေတြလြတ္လပ္မယ္။ ကဗ်ာဆရာေတြလြတ္လပ္မွ ကဗ်ာေတြလြတ္လပ္မွာျဖစ္တယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ပဲ ယေန႔ယခုဆင္ႏႊဲေနၾကတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးမွာ ကဗ်ာဆရာေတြဟာ မိမိပင္ကိုအသိစိတ္ဓာတ္၊မိမိပင္ကိုႏွလုံးသားေတြနဲ႔ ျပည္သူဘက္ကတတပ္တအား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လႈပ္ရွားေနၾကတာျဖစ္တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္ေျမာက္ေရး
ေအာင္ရမည္ ေအာင္ရမည္။
CDM လႈပ္ရွားမႈ
ေအာင္ရမည္ ေအာင္ရမည္။
ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး
မုခ်ေအာင္ရမည္။ ။

ဇယလ
၁၅ ေဖ၊ ဏာသိမ္း’၂၁

Statement to the World at large

Monday, 8 February, 2021 03:28
Yangon, Myanmar.

Currently, the people of Burma/Myanmar are actively and passionately engaged in the non-violent, Civil Disobedience Movement (CDM) to protest the unconstitutional military coup that has taken over power from the legally elected National League for Democracy (NLD) that was about to form a new legitimate government on the first of February this year.

The strategy, chosen correctly, reflects the decision of the demonstrating masses to refrain from direct confrontation with the military and the police in order to avoid unnecessary bloodshed. Until now, the public have been taking intelligent care not to provoke the police nor the manipulators behind the coup to use force against the unarmed and peaceful demonstrators.

As a result, the military is using the state media as well as their own to spread disinformation that the non-occurance of violent clashes between the public and the armed forces testify to the former’s support of the coup. Indeed, a Chinese newspaper has published pictures of the police accepting roses from the demonstrators as the latter’s willing acceptance of the tense situation, when, in fact, the gesture was clearly a sign of non-confrontation by the people vis-a-vis the police (reminiscence of the university students and the public against the military police during the anti-Vietnam War demonstrations in the United States in the ’60s, and also at times and in places where the people come face to face with the armed personnel during peaceful protests. Tienanmen is still fresh in our memory, still as fresh as the courageous and valiant yellow umbrella movement of the people of Hong Kong).

Hence, it would be a gross misunderstanding and misinterpretation of the real situation and intention of the public resistance at ground-level to even assume that the people support the military, which has not only burglarized the country but also robbed the legitimacy of the popular government.

Does the world wish to witness unimaginable (but almost imminent on the part of the coup-stagers) rampant acts of unrestrained slaughter on the streets, in the parks, in monasteries, in schools and universities, in offices, in public buildings and public spaces to wake up to the fact that there IS a situation going on in Burma/Myanmar and that the people are putting their precious lives at risk in the face of perpetrators prepared-and-willing to kill?

If the world wants a spectacle, it shall have one. Only will it have the conscience to stop it before it has begun?

– Zeyar Lynn

သစ္ပင္မ်ားရဲ႕ ပုံတူ

စိတ္ဟာ ေျမေအာက္ထဲကုတ္ဝင္ အျမစ္ေတြစြဲ
ေျမျပင္ေပၚမွာ ေလပင္ေတြ သစ္႐ြက္တ႐ွဲ႐ွဲ

ဇယလ
၂ ေဖ ဏာသိမ္း၂၁

To Charles Bernstein

Lives will surely be lost, es
pecially the valued and valu
able ones’ history returns as
his story’s hysteria wisteria’s
woe-begone wonders of mili
-tary mighteous myths the shit
will go on as the gold of the gul
lible the value of the valueless
the justissed of the injusticed
The I of the many I I I s will not
be vanquished into many me
me me s WE may be killed and
the killing will not stop even if
the killers kiss their killed no
retribution no getting nowhere
to nought in a matrix of murder
ous mushrooming mounts I de
clare I in the form of the many
do die in deathless death as they
live in the death of life to reveal the
future hidden in the futile lives of tr
uth you frame the world as through
a world of righteousness as you live
in the wrold of wright and we go like
a flapped mirror floating on the moors
of might.

Zeyar Lynn

မိုးေသာက္ယံေမာ္ကြန္းတစ္ခုရဲ႕ ပုံတူ

တစ္ညလုံးပဲ သည္းႀကီးမည္းႀကီး
ႏွင္းဆီနီရဲေတြ
သြန္းၿဖိဳး႐ြာခ်ေနခဲ့တယ္
ဆူးေတြေရာ ခက္ေတြေရာ ႐ြက္ေတြေရာ ပြင့္ေတြေရာ
လွဲသိပ္ခ်ရာ အိပ္ရာတစ္ခုလုံး စုံးစုံးျမဳပ္
မနက္ မိုးမစင္တစင္အလင္းထဲမွာ
သံခ်ပ္ကာကားတစ္စင္းဟာ
ကိုယ္တို႔ရပ္ကြက္ထဲ အူေၾကာင္ေၾကာင္နဲ႔
စစ္မွားဝင္လာသတဲ့ေလ
သင္းေခြခ်ပ္တစ္ေကာင္လို ႏွာေခါင္းထိုးၿပီး ဟို႐ွဴဒီ႐ွဲနဲ႔
မ်က္လုံးက်ဥ္းက်ဥ္းေတြလည္း
မေကာင္းတေကာင္း တစ္ဘက္ေျခာက္ေစာင္းနဲ႔
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ထြက္သြားတာမွ
ေနာက္ျပန္ႀကီးကို ျပန္ထြက္သြားေတာ့တယ္
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လို႔ မရေတာ့လို႔
ကိုယ္တို႔မရခဲ့တဲ့ ကေလးေတြဟာ
ကိုယ္တို႔မေနရတဲ့ေခတ္ထဲမွာ လက္နက္ကိုင္ၾကၿပီး
အထက္အမိန္႔ကအစ ေအာက္လက္ကြၽန္စိတ္ကို
ဆားတစ္အိတ္ ျမစ္ထဲေမွ်ာၿပီး ေတာ္လွန္လိုက္ၾကတယ္
ဘာသာစကားကို သတိထား
ဘာသာစကားကို သတိထား လို႔ေျပာရင္း
ေနလုံးဟာ သူမရဲ႕ မသိမသာေလးက်ဥ္းေနတဲ့
ဘယ္ဘက္မ်က္လုံးအိမ္လွလွေလးထဲ
ေမွးမွိန္မဆင္းသြားခင္ ႏွင္းဆီတစ္ပြင့္
မ်က္စမွိတ္ျပခဲ့တယ္
ကိုယ္တို႔ႏိုးေတာ့ ႏွစ္ေယာက္စလုံးမွာ
ႏွင္းဆီရဲ႕ အဓိပၸါယ္သမိုင္းအစ
ဝါက်ေတြဟာ ဝါစကေတြဝါစဂၤေတြ
ဝိဝါဟမဂၤလာနဲ႔ ဝါဏိဇၨေတြျဖစ္လို႔
စိတ္ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုစီဟာ
စိတ္စိတ္ခ်င္း မမွိတ္မသုန္ တဆတ္ဆတ္ခ်ိတ္လို႔

ဇယလ
၂၉ ဇန္ ကိုဗစ္၂၁