အဂၤလိပ္နာမ၀ိေသသန တစ္ခုကစလို႔

မသဲကြဲေသာ။ ၀ိုးတိုး၀ါးတား။ ေရးေရးမွ်သာ။ မေရရာေသာ။ မတိက်ေသာ။ ေယာင္တိေယာင္၀ါး။ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ေသာ။ နားေ၀တိမ္ေတာင္။ မထင္မရွား။ မျပတ္မသား။ မႈန္မႈန္မႊားမႊား။ မႈန္၀ါး၀ါး။ ေရးေတးေတး။

Vague/veig/adj ရဲ႕ ျမန္မာဘာသာျပန္စကားလံုးေတြျဖစ္ပါတယ္။ မေရာရာတဲ့ အရာတစ္ခုကို ေရေရရာရာသ႐ုပ္ေဖၚဖို႔ခက္ခဲတဲ့ သာဓက အျဖစ္။

အကယ္၍ေအာက္ပါ၀ါက်တိုင္းမွာပါရွိတဲ့ ကြက္လပ္ဟာ အဂၤလိပ္စကားလံုး vague ျဖစ္ရင္ အဲဒီကြက္လပ္ကို စာဖတ္သူဘာနဲ႔ျဖည့္မလဲ။

ဧျပီ ၁၁ ၊ ၂၀၀၁ ၊ ၂ း ၄၄ မြန္းေႏွာင္း။ မိမိဟာ ––– တဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္မလား။

မိမိဟာ ––– ျခင္းကိုခံစားရျပီး ဒီ ––– ျခင္းကိုကဗ်ာထဲထည့္ေရးခ်င္တယ္။

မိမိအတြက္ ––– တဲ့အရာဟာ `အစစ္အမွန္ျဖစ္ခြင့္မရႏိုင္ရွာဘူး´ (ဘာထရန္  ရပ္ဆဲလ္)။

ေလာကမွာ ဘယ္အရာမွ ––– ျဖစ္တယ္ဆိုတာမရွိဘူး။

––– ျခင္းကိုဘယ္လိုနားလည္ရမလဲဆိုတာ ––– စရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။

မိမိတို႔ရဲ႕ မိုးတိမ္ေတြကို ျမင္သိမႈဟာ ––– ျဖစ္သလား။

မူလအဂၤလိပ္စကားလံုး vague ဟာ လက္တင္စကားလံုး vag – us ကလာတာျဖစ္တယ္။ ‘wandering’  `လွည့္လည္သြားလာသည္။ ဟိုေယာင္ေယာင္သည္ေယာင္ေယာင္ေလွ်ာက္သြားသည္။ ေျခဦးတည့္ရာသြားသည္။ လမ္းလြဲသြားသည္။ ေခ်ာ္သြားသည္။ ေကာက္ ေကာက္ေကြ႔ေကြ႔သြားသည္။ (စိတ္) ဟိုေရာက္သည္ေရာက္သည္။ ပ်ံ႕လြင့္သည္။ ေရာက္ရာေပါက္ရာသြားသည္´ ၊ ‘inconstant’ `မတည္တံ့ေသာ။ ေဖါက္လွဲေဖါက္ျပန္တတ္ေသာ´၊ သို႔မဟုတ္ ‘uncertain’  `သံသယရွိ (ေသာ)။ ေသခ်ာဂနစြာမသိ (ေသာ)။ မေသခ်ာ (ေသာ)။ မေျပာတတ္ေသာ။ မေရရာေသာ။ အတတ္မေျပာႏိုင္ေသာ။ စိတ္မခ်ရေသာ။ စမ္းတ၀ါး၀ါးျပဳ (ေသာ)။ မရွင္းလင္းေသာ။ မျပတ္ သားေသာ။ ခ်ီတံုခ်တံုျဖစ္ေသာ´ လို႔ဆင့္ပြားအနက္ေတြရပါတယ္။

တရားေသ/ပံုေသသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မရွိျခင္း။

၀ဒ္စ္၀ပ္သ္ရဲ႕ I wandered lonely as a cloud ကို ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုရင္ `စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ရာ အထီးက်န္အေဖၚမဲ့စြာ တိမ္တစ္ဆုပ္ပမာ ငါ ´သို႔မဟုတ္ `အထီးက်န္အေဖၚမဲ့စြာ တိမ္တစ္ဆုပ္ပမာ ငါ ဟိုဒီလွည့္လည္ေရာက္ရာေပါက္ရာ ေလွ်ာက္သြား´။

မိုးတိမ္ဟာ သဘာ၀ေလာက ကေနယူသံုးေလ့သံုးထရွိတဲ့ ––– ျခင္းရဲ႕ ႐ူပကအလကၤာ။

အမွတ္ရမႈရဲ႕ ––– ျခင္း။ ခံစားမႈရဲ႕ ––– ျခင္း။

––– ျခင္းရဲ႕ ရာဇ၀င္ဟာဘာမ်ားျဖစ္ႏိုင္မလဲ။

––– ျခင္းရဲ႕ မတူကြဲျပားတဲ့ အတိုင္းအဆ ၊ အလႊာ ၊ အထပ္ ၊ တန္ဘိုး ၊ ပမာဏ။

ည ၈ း ၂၉ ဟာ သိပ္ ––– တဲ့ ပံုမေပၚဘူး။ ––– ျဖစ္လာမယ့္ပံုလည္းမေပၚဘူး။

ကဗ်ာဟာ တိက်ရမယ္ ၊ မ ––– ရဘူးတဲ့။ ဘယ္လိုတိက်ရမလဲ။ ဘယ္လိုမ ––– ရဘူးလဲ။

ကဗ်ာပုဒ္မွာ စကားလံုးကို မ ––– ေအာင္ဘယ္လို `တိတိက်က်´သံုးသလဲ။

ပါရာတက္(က္) တစ္(က္) လိုင္းေတြဟာ ဟိုဒီလြင့္ပါးေရာက္တတ္ရာရာေလွ်ာက္သြားျခင္းလား။

မိမိနာမက်န္းျဖစ္တဲ့အခါ မိမိစတ္ဟာ ––– တယ္လို႔ ဖရိြဳက္ေဖၚျပခဲ့ဘူးတယ္။

မိမိခံစားရတဲ့ ––– ျခင္းကို မိမိနားလည္ဖို႔ သတိဟာအေရးၾကီးတယ္။

––– ျခင္းကို `ပမာ´လို႔ေျပာရင္ `ပမာမဟုတ္´လို႔လည္းေျပာလို႔ရတယ္။

တိတိက်က်ေျပာမရတာရွိသလို တိတိက်က်မေျပာခ်င္တာလည္းရွိလို႔။ ––– စြာ။

အျခားသူတစ္ေယာက္ေယာက္နားလည္ဖို႔ မိမိဘ၀ကိုဘယ္လုိ `တိတိက်က်´ ပံုေဖၚဖြင့္ဟျပရမလဲ။ မိမိဘ၀ (ယခု သိရွိစြာျဖတ္သန္း ေတြ႕ၾကံဳျပီးသမွ်) ကိုယ္တိုင္ဟာ `တိတိက်က်´ကို ––– ျဖစ္လြန္လြန္းပါတယ္။

အဲလိယစ္တ္ေရးခဲ့တယ္ –– `ငါဆိုလိုခ်င္တာကို ငါအတိအက်ဘယ္လိုမွမေျပာႏိုင္ဘူး´။ ဒါဆိုေျပာႏိုင္တာဟာ ဆိုလိုခ်င္တာမဟုတ္ဘူး လား။ ဖီလာဆန္႔က်င္သလား။ မ႐ိုးမသားလည္ဆည္တာလား။ တကယ္ဆိုလိုခ်င္တာနဲ႔ ဆန္႔က်င္ျပီးေျပာတာလား။ မိမိမဆိုလိုခ်င္တာကို မိမိေျပာႏိုင္မလား။ `အဲဒါဆိုလိုခ်င္တာ´လို႔ေျပာလိုက္ရင္ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ အဲဒီ `ဆိုလိုခ်င္တာ´ဟာေပ်ာက္ကြယ္သြားသလား။ ေကြ႕ ေကာက္သြားသလား။

`တရားမွ်တမႈဟာ လြတ္လပ္မႈကေန စတင္ျဖစ္ေပၚတာမဟုတ္ဘူး´ `. . . justice does not originate in freedom´ ––ေဟာ့က္ဟိုင္ မာနဲ႔ အေဒါႏိုး။ `တိတိက်က်´ သေဘာေပါက္သြားသလား။ –––––– ျဖစ္သြားသလား။ ႏွစ္ခုစလံုးလား။ တစ္ဘက္ဘက္ေပၚဆံုးျဖတ္ လိုက္မလား။

––––– မႈဟာ မတရားမႈလား။ (`ရွင္ကၽြန္မကို တိတိက်က်ေျပာပါ။ ရွင္ဟာ ကဗ်ာဆရာ။ ရွင္စကားတတ္တိုင္းကၽြန္မကို မလွည့္စားပါနဲ႔။ ကၽြန္မကို ႐ူးေအာင္မလုပ္ပါနဲ႔။ ကၽြန္မဘယ္လိုမွ မခံႏိုင္ေတာ့လို႔ပါရွင္ရယ္။ ကၽြန္မကိုကၽြန္မနားလည္တဲ့စကားနဲ႔ တိတိက်က်ေျပာျပပါ။´)

––––– မႈကို ဘယ္လိုနားလည္ ၊ လက္ခံ ၊ ခံယူ ၊ သေဘာေပါက္ရမလဲ။ ကဗ်ာတစ္ခုလံုးဆံုး႐ႈံးစရာေပၚ မူတည္ေနျပီဆိုေတာ့ကာ။

––––– မႈဟာ တကယ္ေတာ့ အစစ္အမွန္ျဖစ္ျပီး `တိက်´မႈဟာ အစစ္အမွန္ရဲ႕ ေျပာင္းျပန္ ၊ တလြဲတေခ်ာ္ပံုရိပ္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာ လက္ခံႏိုင္ဖို႔ . . . . . ။

ဘ၀ဟာ ကဗ်ာမဟုတ္ပါဘူး။ `ဘ၀´ကိုဘယ္လို `တိတိက်က်´၊ `ကဗ်ာ´ကိုဘယ္လို `တိတိက်က်´။ “တိတိက်က်´ဟာ `တိတိ က်က်´မဟုတ္ပါဘူး´ ကိုဘယ္လို `တိတိက်က်´။

လာပါ။ `မိုးရြာျပီးစညေနခင္းေလး´မွာ လမ္းထြက္ေလွ်ာက္ၾကရေအာင္ပါ။

ေဇယ်ာလင္း
23 – July – 13

[Louis Armand တည္းျဖတ္တဲ့ Contemporary Poetics ထဲက Keston Sutherland ရဲ႕ Vagueness, Poetry ေဆာင္းပါးဖတ္ျပီး စကားအာ႐ံုမုဆိုးလိုက္ျခင္း။]