ကိုယ္လက္အဂၤါျဖတ္ေတာက္ခံထားရတဲ့ ကမ႓ာႀကီးကို ႀကိဳးစားအမႊမ္းတင္ၾကပါေလ

ကမ႓ာေက်ာ္ ပိုလန္ႏိုင္ငံသား ကဗ်ာဆရာ၊ဝတၳဳေရးဆရာ၊အက္ေဆးေရးဆရာ၊ဘာသာျပန္ဆရာ အဲဒမ္ ဇာဂါယက္ဗ္စကီ Adam Zagajewski ၂၀၂၁၊ မတ္ ၂၁၊ ကမ႓ာ့ကဗ်ာေန႔မွာ ကြယ္လြန္သြားပါသည္။

ကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာ အသက္ ၇၅ႏွစ္႐ွိပါၿပီ။ ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစလို႔ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲဝင္ ျမန္မာကဗ်ာဆရာမ်ားက ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း ဦးၫြတ္အေလးျပဳအပ္ပါသည္။

Adam Zagajewski (Image: NY Times)
Adam Zagajewski (Image: NY Times)

ကိုယ္လက္အဂၤါျဖတ္ေတာက္ခံထားရတဲ့ ကမ႓ာႀကီးကို
ႀကိဳးစားၿပီး အမႊမ္းတင္ၾကပါေလ။
ဂြၽန္လရဲ႕ ေန႔တာ႐ွည္ေတြကို သတိရၾကပါ။
ၿပီး စေတာ္ဘယ္ရီအ႐ိုင္းေတြ၊ ႐ိုေဇးဝိုင္အစက္ေတြကို။
ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံရသူ၊ဇာတိေျမမွထြက္ခြာသြားၾကရသူေတြ
သူတို႔စြန္႔ပစ္ထားရစ္ခဲ့ၾကတဲ့ အိမ္ရာျခံေျမေတြမွာ
ဖက္ယားပင္ေတြဟာ စနစ္တက် ေတာထလို႔။
႐ုပ္ဆင္းပ်က္ဖ်က္ဆီးခံရတဲ့ ကမ႓ာႀကီးကို
သင္ အမႊမ္းတင္ရမွာပဲျဖစ္တယ္။
လွပေၾကာ့ေမာ့တဲ့ ႐ြက္ေလွေတြ သေဘၤာေတြကို
သင္ၾကည့္ခဲ့တယ္၊
တစ္စီးမွာ ဆက္စရာ ႐ွည္လ်ားတဲ့ခရီးတစ္ခု။
က်န္တာေတြကေတာ့ ဆားငန္တူးေမ့ေပ်ာက္ခံရျခင္းကို
ေစာင့္ဆိုင္းလို႔။
ဒုကၡသည္ေတြ ဘယ္ေျပးေျပး
ဘယ္မွမေရာက္ၾကတာ သင္ျမင္ခဲ့ဘူးၿပီ။
ပါးကြက္အာဏာသားတို႔ရဲ႕ သီခ်င္း႐ႊင္ျမဴးသီဆိုသံေတြ
သင္ၾကားခဲ့ဘူးၿပီ။ Continue reading