အနာ႐ွိန္တက္ျခင္းရဲ႕ ပုံတူ

စားပြဲေပၚက သဲကႏၲာရဟာ စစ္ဝတ္စုံ ထဝတ္လိုက္တယ္
ဝဋ္လိုက္တတ္တာနဲ႔ မိတ္လိုက္ေနပုံမ်ား လက္နက္သြားေတြ

ဒင္းတို႔ဗိမာန္ေတြ က်ဆုံးပါေစ
ဒင္းတို႔အူေခြေတြ ေႁမြဆိုးအသိုက္ ျဖစ္ပါေစ

ဖ်က္ဆီးခံရတာေတြေပၚ က်ေရာက္တဲ့ ဖက္ဆစ္ဖိစီးမႈ
ေခတ္ေကာင္းစ ကေလးေတြမွာ စစ္မက္ႏူနာဝဲစြဲ

သားအိမ္ထဲက သားေလာင္းဟာ သစ္ပင္လိုလို သတၱဝါလိုလို
ဓာတ္သတၳဳတစ္မ်ိဳးလိုလို အ႐ူးေထာင္တစ္ခုလိုလို

အသက္႐ွင္ေရးကို ခ်နင္းၾကတဲ့ စစ္ေခြးေတြရဲ႕
မရဏအက ထုသားေပသားက် မုသားဗုံသံနဲ႔

႐ြာထဲဝင္ေမႊတဲ့မီးဟာ မထႏိုင္တဲ့ အဖြားကို
ျပာထဲထမ္းသြားရဲ႕ေလာင္ကြၽမ္းလက္က်န္အ႐ိုးစုကို
ေျမေအာင္းျမစ္ေတြ ဆက္ျပဳစုၾကတယ္

ရင္သားႏွစ္ဖက္စလုံး အ႐ွင္လတ္လတ္ ျဖတ္ခံလိုက္ရတဲ့ညဟာ
ၿမိဳ႕ေပၚ ေသြး႐ူးေသြးတမ္း အိပ္စက္ျခင္းေပၚ
ေသြးသံရဲရဲေတြ ပန္းထြက္လို႔

စစ္ထဲႀကီးျပင္းလာခဲ့ရတဲ့/ ႀကီးျပင္းလာၾကရေတာ့မယ့္
ကေလးငယ္တစ္ေယာက္လက္ႏုႏုထဲ
အယိုအယြင္းထဲက ပိုးေကာင္ေလးလို ရာသီဥတု
ကိုယ္ထည့္ေပးလိုက္တယ္ပဲ ထားပါေတာ့

လမ္းေတြအားလုံးျဖတ္သန္းရမယ့္
အက်ည္းတန္ျခင္းရဲ႕ အကယ္တႏၲဳ ပန္းေလးတစ္ပြင့္ေလ

ဇယလ
၁၈ ဂြၽန္၊ဏာသိမ္း’၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>