ကဗ်ာဆိုင္ရာ အေတြးစမ်ား – ၆။ ကဗ်ာဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

ကဗ်ာနဲ႔ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ အေရးအသားေတြ၊ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈေတြ၊ အခမ္းအနားေတြ႐ွိၾကပါတယ္။ စာရင္းနဲ႔ျပရရင္ –

၁။ ကဗ်ာေဆာင္းပါး
၂။ ကဗ်ာ (စာအုပ္) ရီဗ်ဴး
၃။ ကဗ်ာဆရာ အင္တာဗ်ဴး
၄။ ကဗ်ာေဝဖန္ေရး
၅။ ကဗ်ာသင္ၾကားပို႔ခ်ေရး
၆။ ကဗ်ာ႐ြတ္ပြဲ
၇။ ကဗ်ာ စာတမ္းဖတ္ပြဲ
၈။ ကဗ်ာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္(ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ)
၉။ ကဗ်ာ ေဟာေျပာပြဲ
၁၀။ ကဗ်ာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ (ဝပ္ေ႐ွာ့ပ္)
၁၁။ ကဗ်ာဆုေပးပြဲ
၁၂။ ကဗ်ာစာအုပ္ဖြင့္ပြဲ
၁၃။ ကဗ်ာပြဲေတာ္က်င္းပပြဲ
၁၄။ ကဗ်ာဆရာ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ
၁၅။ ကဗ်ာဆရာ ဈာပနပြဲ

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ပညာေရးကိုခ်န္ထားလို႔မရသလို အႏုပညာေရးကိုလည္း ေဘးဖယ္ထားလို႔မရပါဘူး။ ကဗ်ာကိုလည္း တတ္ႏိုင္သမွ် ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေနရမွာပါပဲ။ ဒါကို အစိုးရနဲ႔လႊဲထားလို႔မရဘူး။ အသင္းအဖြဲ႕(ေတြ)႐ွိဖို႔လိုတယ္။ အသိစိတ္နဲ႔ဦးေဆာင္လႈပ္႐ွားမဲ့သူေတြလိုတယ္။ ကဗ်ာနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ကိုယ္နဲ႔လည္းဆိုင္တယ္လို႔ခံယူၾကတဲ့ ကဗ်ာသမားေတြလိုတယ္။ ေငြေၾကးရံပုံေငြအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊လုပ္ငန္း႐ွင္ေတြရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈလိုတယ္။

တစ္ေန႔ေန႔၊တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ကဗ်ာကို ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္မႈေတြ အျခားႏိုင္ငံေတြမွာလို တဟုန္ထိုးေပၚေပါက္လာေအာင္ေဆာက္႐ြက္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ စိတ္ကူးၾကည့္မိပါတယ္။

ဇယလ
၁၁ ဇြန္၊’၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>