“ကဗ်ာ” လို့ ေျပာလိုက္သလား (၄)

၃။ ‘ကဗ်ာ’ ကိုဖြင့္ဆိုျခင္း

၃.၁။ ‘ကဗ်ာ’ ကိုဖြင့္ဆိုလို့မရ အယူအဆ

‘ကဗ်ာ’ Poetry ကိုဖြင့္ဆိုလို့မရဘူးလို့ယူဆတာကအစ အခိုင္အမာေျပာဆိုတာေတြလည္းရွိပါတယ္။ဒီမွာေရာ နိုင္ငံျခားမွာေရာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုေျပာၾကတာကိုေလ့လာရင္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ေတြ႕ရပါတယ္။
၁။ ကဗ်ာဟာအစဥ္ေျပာင္းလဲေနတဲ့အတြက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ခုခုနဲ႔ခ်ဳပ္ထားလို့မရျခင္း
၂။ ကဗ်ာဟာ ေရးသူမွာျဖစ္ျဖစ္၊ဖတ္သူမွာျဖစ္ျဖစ္၊ စိတ္ထဲျဖစ္ေပၚတဲ့အာ႐ုံေတြနဲ႔ဆိုင္တဲ့အတြက္ စိတ္ျဖစ္စဥ္ကိုက်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ယုတၱိနဲ႔ရွင္းျပလို့မရျခင္း
၃။ ကဗ်ာဟာ စိတ္ရဲ့အနက္ရွိုင္းဆုံးကလာၿပီး ခက္ခဲနက္နဲလၽွို့ဝွက္တဲ့အသိကလာျခင္း၊metaphysical ႐ုပ္ေလာက(ဝါ)ေလာကီလြန္ျခင္း၊mysticism ဂမၻီရ၊ဂႏၲာရီဆန္ျခင္း၊magicေမွာ္(အတတ္)ျဖစ္ျခင္း
၄။ ကိုယ္တိုင္ေရေရရာရာမသိလို့ မသိျခင္းကို ‘သိစရာမလို’ ‘သိရခက္’ စတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ဖုံးကြယ္လိုက္ၿပီး လၽွို့ဝွက္မွုတစ္ခုလို လမ္းလႊဲလိုက္ျခင္း

ဒါကို တစ္ခ်က္စီရွင္းရရင္
၁။ အစဥ္ေျပာင္းေနျခင္းမို့ဖြင့္ဆိုမရဘူး လို့ေျပာရင္ ေလာကမွာ၊လူမွာ အစဥ္ေျပာင္းလဲျခင္းေတြျဖစ္ေပၚေနေပသည့္ အဆိုပါေျပာင္းလဲေနၾကတဲ့အရာေတြကိုဖြင့္ဆိုရွင္းျပေျပာဆိုေရးသားနိုင္ပါတယ္။အစဥ္ေျပာင္းလဲေနျခင္း၊ဘေယၱာ့မွမျမဲျခင္းျဖစ္တဲ့ သခၤါရ ကိုပင္လၽွင္ ဖြင့္ဆိုရွင္းျပနိုင္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္က ကဗ်ာမွာေျပာင္းလဲ်မဲေျပာင္းလဲေနတာေတြထဲမွာ ကဗ်ာေပၚထားရွိတဲ့အျမင္ေတြ၊အယူအဆေတြ၊သီအိုရီေတြနဲ႔အတူပုံသ႑ာန္ျပဳလုပ္ဖြဲ႕စည္းမွုေတြဟာေရွ႕တန္းမွာရွိၾကပါတယ္။အေျပာင္းအလဲဟာကဗ်ာကိုယ္တိုင္ရဲ့အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ပါတယ္။အဲဒါေၾကာင့္ ကဗ်ာကိုဖြင့္ဆိုလို့မရဘူးလိုေျပာလို့မရပါဘူး။ကဗ်ာကိုေရွးေခါမေခတ္ကတည္းက ပေလတိုနဲ႔ အရစၥတိုတလ္တို့ဖြင့္ဆိုေျပာျပခဲ့တာေတြဟာသက္ေသေတြပါ။အေရွ႕တိုင္းမွာလည္းဂါထာဆိုင္ရာေဝဒေတြရွိပါတယ္။

၂။ ဒါက ကဗ်ာနဲ႔စိတ္ကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ေျပာရခက္တာအမွန္ပါပဲ။အထူးသျဖင့္တစ္ေယာက္စီရဲ့ပုဂၢလအတၱဘဝ subjectivity စိတ္ရဲ့နက္ရွိုင္းတဲ့နဲ႔ဆိုင္လို့ျဖစ္ပါတယ္။အေနာက္တိုင္းအယူမွာဆိုအပိုင္းေတြျဖစ္တဲ့ လူတစ္ဦးစီရဲ့မသိစိတ္၊လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးရဲ့ဘံုမသိစိတ္၊လူသားထုရဲ့ဘုံမသိစိတ္ကိစၥေတြနဲ႔လည္းဆိုင္ေနပါတယ္။လူေတြမွာမသိေသးတာေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ဒါေပမယ့္ပညာရွင္အသီးသီးကေလ့လာေနၾကပါတယ္။ဒီကိစၥကို Cognitive psychology ကေလ့လာေနတဲ့အတြက္ ဒီေန႔မွာ Cognitive poetics ဆိုတာရွိေနပါၿပီ။သိခ်င္ရင္ရွာဖတ္လို့ရပါတယ္။
၃။ ေလာကီလြန္ကိစၥ၊ဂမၻီရကိစၥ၊ေမွာ္ကိစၥေတြကေတာ့ဆင္ျခင္ယုတၱိနည္းနဲ႔မေလ့လာနိုင္ေသးတဲ့အတြက္ဒီအေၾကာင္းဆိုင္းငံ့ထားရမွာျဖစ္တယ္လို့ယူဆၾကသူေတြရွိသလိုကဗ်ာနဲ႔ပတ္သက္လို့ဒီကိစၥေတြကိုျငင္းပယ္လိုက္သူေတြလည္းရွိပါတယ္။ဒီကိစၥေတြဟာ ကဗ်ာရဲ့နာမ္ပိုင္းအခန္းမွာျပန္ေျပာရမွာေတြျဖစ္ပါတယ္။နာမ္ကိစၥ၊ဝိဥာဏကိစၥ၊ေလာကီလြန္ကိစၥမို့ေျပာလို့မရဘူးဆိုရင္ ဘာသာေရးယုံၾကည္မွုကိစၥေတြအေၾကာင္းရွိတယၦိဳတာနဲ႔ေျပာလို့ရတယ္ဆိုတာကိုသက္ေသျပရမလိုပဲ်ဖစ္ပါတယ္။
၄။ မသိခ်င္လို့မသိရင္လည္းမသိသလိုပဲေနနိုင္ပါတယ္။သိခ္င္ရင္ေတာ့သိေအာင္လုပ္ခ်င္ရင္လုပ္လို့ရပါတယ္။ကဗ်ာနဲ႔ပတ္သက္လို့ဘာမွမသိတာအေကာင္းဆုံးလို့အခိုင္အမာဆုပ္ကိုင္ထားရင္လည္းသေဘာပါပဲ။ဒါေပမယ့္ဒါေၾကာင့္ကဗ်ာကိုဖြင့္ဆိုရွင္းျပလို့မရဘူးလို့ေတာ့တရားေသမေျပာနိုငၸါဘူးး။

ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာၾကမယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ေျပာေနတဲ့အေၾကာင္းရဲ့အရင္းခံဆိုတာဘာလဲလို့ေတာ့ေအ်ခခံသေဘာတူညီမွုရွိဖို့လိုပါတယ္။တစ္ေယာက္ကဘယ္လိုဖြင့္ဆိုၿပီးအျခားတစ္ေယာက္ကဘယ္လိုဖြင့္ဆိုတယ္လို့သိရရင္စကားဆက္ေျပာလို့ရပါတယ္။တစ္ဘက္ပိတ္ဆိုရင္ေတာ့စကားေျပာစရာအေၾကာင္းမရွိေတာ့ပါဘူး။အထူးသျဖင့္မိမိအတၱေနာမတိအ်မငၸဲကိုတရားေသဆုပ္ကိုင္ထားရင္ဆက္ေျပာစရာအေၾကာင္းမရွိသလိုဆက္ေ်ပာဖို႔ေအၾကာင္းလၫ္းမ႐ြိေတာ့ပါဘူး။

ဒီေနရာမွာမျဖစ္မေနေျပာရမယ့္ကိစၥတစ္ခုကေတာ့ သိမွု/သုတတည္ေဆာက္မွုကိစၥမွာ concept အေတြးထည္ နဲ႔ definition အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ တို့ရဲ့ကြဲ်ပားမွုပဲ်ဖစ္ပာတယ္။concept ဆိုတာ စိတ္ထဲမွာရွိတဲ့တည္ေဆာက္ထားမွုျဖစ္ပါတယ္။ဘာလဲေတာ့သိသေယာင္ေယာင္ကအစပါတယ္။ concept အေတြးထည္ဟာ အေသအခ်ာသိတာအထိရွိနိုင္ပါတယ္။ definition ကေတာ့ဘာသာစကားနဲ႔အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာတင္ရပ္ၿပီးအေတြးထည္ျဖစ္မလာတာရွိသလို အေတြးထည္ကိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းမျပဳလုပ္တတ္၊မျပဳလုပ္လိုတာလည္းရွိပါတယ္။

“ကဗ်ာ” လို့ေျပာလိုက္ရင္ အတၱေနာမတိနဲ႔ပဲေျပာသလား၊အေတြးထည္နဲ႔ေျပာသလား၊အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားမွုေပၚအေျချပဳေျပာသလားဆိုတာကိုလည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Poetry ရဲ့ knowledge-construction မွာ pre-concept၊ concept၊ နဲ႔ definition ေတြဟာအေရးပါတဲ့အပိုင္းေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။


၃။ ‘ကဗ်ာ’ ကိုဖြင့္ဆိုျခင္း

၃. ၂။ အဘိဓာန္အခ်ိဳ့ရဲ့ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြ

အထက္မွာ ‘ကဗ်ာ’ ကိုဖြင့္ဆိုလို့မရဘူး ဆိုတဲ့အယူအဆတင္ျပၿပီး ဒီမွာေတာ့ ‘ကဗ်ာ’ ကိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားခ်က္အခ်ိဳ့ကိုတင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

(အဂၤလိပ္စကားလုံးေတြပါေနတဲ့အတြက္မဖတ္ခ်င္လည္းေက်ာ္သြားလို့ရပါတယ္။အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမုန္းေၾကာက္တဲ့ anglo-phobia တို့ နိုင္ငံျခားက ဆိုရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ပိုင္မဟုတ္ရေကာင္းလား၊ျမန္မာလိုပဲမေရးရေကာင္းလား ဆိုတဲ့ မ်ိဳးခ်စ္ xenophobia ေတြလည္းရွိတတ္တဲ့အတြက္ႀကိဳေျပာတာပါ။ပုတ္ခတ္ဖို့မရည္ရြယ္ပါ။အရွိကိုအရွိအတိုင္းေျပာျခင္းသာ။ထားပါေတာ့)။

နာမည္တပ္ေျပာလို့ရတဲ့အဘိဓာန္ေတြကေတာ့ Merriam-Webster ၊ Cambridge ၊ Collins ၊ Macmillan ၊ Longman ၊ Webster’s New World College Dictionary ၊ American Heritage တို့ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရထုတ္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ေက်ာင္းသုံးအဘိဓာန္မွာပါရွိတဲ့ဖြင့္ဆိုခ်က္ကေတာ့
poetry = ကဗ်ာ၊လကၤာ လို့ပဲဆိုထားပါတယ္။

အထက္ပါအဘိဓာန္ေတြထဲက ‘poetry’ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြကိုတစ္ခုစီထုတ္ျပမယ့္အစားဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ခုစီထဲက ထင္ရွားတဲ့စကားလုံးေတြကိုေအာက္ပါအတိုင္းထုတ္ျပခ်င္ပါတယ္။

၁။ literature ၊ literary work
စာပအေနုပညာ၊စာပအေနုပညာလကျရာ
၂။ art form
အႏုပညာ(ရပ္)အမ်ိဳးအစား
၃။ expression of feelings and ideas
ကဗ်ာေရးသူရဲ့ ခံစားမွုမ်ား၊အေတြးမ်ားကိုဖြင့္ဟ
ထုတ္ေဖာ္ျခင္း(ေရးသူဘက္)
၄။ evoke
ဖတ္သူရဲ့စိတ္ထဲျဖစ္ေပၚေစျခင္း(ဖတ္သူဘက္)
၅။ a quality of beauty and harmony
အလွတရားနဲ႔အခ်ိဳးအစားညီညြတ္မွုအရည္အေသြး
၆။ use of devices and literary techniques
သဒၵလကၤာရ၊အတၳလကၤာရ၊နိမိတ္ပုံ၊သေကၤတ
ေတြ ကာရံေတြ နေဘေတြ ထပ္ေၾကာ့ေတြ
ကဗ်ာသုံး ‘ပစၥည္း’ေတြ နဲ႔ စာေပ/ကဗ်ာဆိုင္ရာ
နည္းနာ တကၠနိ ေတြသုံးစြဲခင္း
၇။ use of aesthetic qualities of language
ဘာသာစကားရဲ့(ဘာသာစကားမွာရွိတဲ့) ရသဆိုင္ရာ
အရည္အေသြး/အစြမ္းသတၱိတို့ကိုသုံးစြဲျခင္း
၈။ to evoke meanings
အဓိပၸါယ္မ်ား စိတ္တြင္းျဖစ္ပြားေစျခင္း
၉။ in addition to or in place of/instead of
prosaic ostensible meaning or notational
and semantic content
(ဒါဟာ #၈ ရဲ့အဆက္ပါ)
စကားေျပအသြားအားျဖင့္ထင္ရွားသည့္အနက္
သို့မဟုတ္ ရည္ညႊန္းအနက္ တို့အစား(သို့မဟု
တ္) တို့အျပင္ (အျခား)အနက္မ်ားထြက္ေပၚေစျခင္း
၁၀။ not prose
စကားေျပမဟုတ္ျခင္း
၁၁။ emphasize form over content
အေၾကာင္းအရာ/အတြင္းထည္ထက္ပုံသ႑ာန္ဖြဲ႕
စည္းမွုကို အသားေပးျခင္း/ေရွ႕တန္းတင္
ျခင္း
၁၂။ composition…exhibiting conscious attention to patterns
ပုံစံ/အဆင္မ်ားကိုေအာ႐ုံစူးစိုက္စြာျပဳလုပ္ထားျခင္း
ကိုျပဥည့္ (ဝါ)ေပၚလြင္ေစသည့္…ဖြဲ႕စည္းမွု
၁၃။ the art, theory, or structure of poems
ကဗ်ာပုဒ္ေတြရဲ့အေဆာက္အအုံ သို့မဟုတ္ သီအိုရီ
သို့မဟုတ္ အႏုပညာ/အတတ္ပညာ
၁၄။ the act or practice of composing poems
ကဗ်ာပုဒ္မ်ားဖြဲ႕စပ္ဖြဲ႕စည္းမွုဆိုင္ရာျပဳလုပ္ျခင္း
လက္ေတြ႕
၁၅။ ‘poetical’ quality
‘ကဗ်ာဆန္ေသာ’ အရည္အေသြး
၁၆။ the essence or characteristic of a poem
ကဗ်ာပုဒ္တစ္ပုဒ္ရဲ့ အႏွစ္သာရ သို့မဟုတ္ စရိုက္လကၡဏာ

တို့ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး အထက္ပါအခ်က္အလက္တစ္ခုစီကိုသုံးသပ္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။


၃.၃။ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကိုသုံးသပ္ျခင္း

ကဗ်ာဟာစာေပအႏုပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္သလိုစာေပအႏုပညာလက္ရာတစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီေနရာမွာ ‘အႏုပညာရပ္’ နဲ႔ ‘လက္ရာ’ တို့ေရာေထြးေနတာသတိျပဳမိပါလိမ့္မယ္။အဂၤလိပ္မွာလည္းမရွင္းတဲ့အခါေတြရွိပါတယ္။စာေပအႏုပညာရပ္ ကို the art of Poetry လို့ေခၚၿပီး လက္ရာကိုေတာ့ poem လို့ေခၚပါတယ္။်ေနာ္လည္း ‘ကဗ်ာ’ နဲ႔ ‘ကဗ်ာပုဒ္’ ကိုခြဲျခားပါတယ္။အႏုပညာရပ္ နဲ႔အႏုပညာလက္ရာ/ပစၥည္း။
ဒါေပမယ့္ ‘ကဗ်ာ’ ‘Poetry’ ကို ကဗ်ာဆရာတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ့ကဗ်ာ(အစုအေဝး) ၊တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ရဲ့ကဗ်ာ(အစုအေဝး)၊ကဗ်ာအမ်ိဳးအစးတစ္ခုရဲ့ကဗ်ာ(အစုအေဝး)အျဖစ္ေခၚေဝၚသုံးစြဲတာလည္းရွိေသးသကို။ဥပမာ၊ ေဇာ္ဂ်ီရဲ့ကဗ်ာ၊၂၀ရာစုျမန္မာကဗ်ာ၊ ေခတ္စမ္းကဗ်ာ။ဒီေနရာမွာ ‘ကဗ်ာ’ ကို အႏုပညာရပ္/လက္ရာ လို့ခြဲမျမင္ပဲ ထပ္တူျပဳထားတဲ့သေဘာေတြ႕ရပါတယ္။

အေရးအသားတစ္ခုကို “အဲဒါကဗ်ာလား” လို့ေမးလာရင္ဘယ္လိုေျဖဖို့ႀကိဳးစားမလဲ။ဒီထက္ပိုၿပီး အဲဒီအေရးအသားဟာကဗ်ာျဖစ္တယ္ဆိုတာဘယ္လိုေျဖရွင္းျပမလဲ။’ကဗ်ာဟာခံစားမွုပဲ။အဲဒီအေရးအသားကိုခံစားရတယ္။အဲဒါေၾကာင့္ကဗ်ာျဖစ္တယ္။’ လို့ပဲပိတ္ေျပာမလား။’ခံစားမွုအေၾကာင္းေရးထားတာကိုခံစားရတယ္။အဲဒါေၾကာင့္အဲဒါဟာကဗ်ာ (စာေပအႏုပညာ)ပဲ။’ လို့ေျပာ႐ုံနဲ႔ၿပီးအံ့မထင္ပါ။အထက္ပါဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြထဲက ‘စာေပအႏုပညာ/အႏုပညာအမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ျခင္း၊ေရးသူရဲ့ခံစားမွုေဖာ္ျပဖြင့္ဟခ်က္ပါရွိျခင္း၊ဖတ္သူရဲ့ခံစားမွုကိုလွုံ႔ဆြျခင္း၊’ တို့ပါရွိေပမယ့္ က်န္ရွိတဲ့ နံပါတ္ ၅ ကေန ၁၆ အထိမပါဝင္သလို၊ပါဝင္ထည့္သြင္းေျပာဆိုမွုမရွိသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။အေရးႀကီးတဲ့ ဖြဲ႕စပ္ဖြဲ႕စည္းမွုပုံသ႑ာန္အပိုင္း၊ဘာသာစကားရဲ့အခန္းက႑၊အဓိပၸါယ္ျပဳလုပ္တည္ေဆာက္ပုံ၊ကဗ်ာပုဒ္ဖြဲ႕စည္းမွုလက္ေတြ႕၊ကဗ်ာပုဒ္ရဲ့အေဆာက္အအုံ/သီအိုရီ/အႏု-အတတ္ပညာ၊ကဗ်ာအရည္ေသြး၊ကဗ်ာပုဒ္ရဲ့အႏွစ္သာရအျမဳေတနဲ႔ အလွတရားတို့က်န္ရစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

‘ကဗ်ာ’ ကိုလုံလုံေလာက္ေလာက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုဖို့ဆိုရင္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြစုံစုံလင္လင္ပါဝင္ဖို့လိုအပ္ပါတယ္။ဖြင့္ဆိုခ္ေကၱြဟာ ‘ကဗ်ာ’ ဆိုတဲ့စကားလုံး/ေအခၚအေဝၚ/ပစၥည္းရဲ့ အဂၤါရပ္ေတြျဖစ္ေနလို့ပါပဲ။

“အဲဒါ ကဗ်ာလား” ဆိုတဲ့ေမးခြန္းကိုတတ္နိုင္သေလာက္ျပည့္ျပည္စံုစုံေလးေျဖဆိုရွင္းျပရမယ္ဆိုရင္ေပါ့။

ပုဒ္အားျဖင့္ ‘ကဗ်ာ’ လို့ဆိုနိုင္ေပမယ္ ကဗ်ာအႏွစ္သာရ/အရည္အေသြးဒီဂရီနည္းျခင္းမ်ားျခင္းကေတာ့ ထပ္မံသုံးသပ္ရမယ့္ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။


၃.၃။ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကိုသုံးသပ္ျခင္း (အဆက္)

‘ကဗ်ာ’ လို့ေျပာရင္ ဘာကိုဆိုလိုတယ္ဆိုတာသိန္ုင္ေခ်အမ်ားဆုံးအရသိနိုင္ဖို့ အဘိဓာန္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားရွုေထာင့္ကေနခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္တာျဖစ္ပါတယ္။
အဆိုပါဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားရဲ့ ေသာ့ခ်က္စကားလုံးေတြကိုထုတ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အမွတ္စဥ္ ၁ ကေန ၁၆ အထိရရွိပါတယ္။ အဲဒီေသာ့ခ်က္စကားလုံးအားလုံးရဲ့စုေပါင္းအဓိပၸါယ္ရလာဒ္ဟာ “ကဗ်ာ” ျဖစ္တယ္လို့ယူဆလို့ရနိုင္ပါတယ္။

ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြအရ “ကဗ်ာ” ဆိုတာ
၁။ စာေပအႏုပညာ/ရသစာေပတစ္မ်ိဳး
၂။ ေရးသူရဲ့ခံစားမွု/အေတြးကိုထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟ
၃။ ဖတ္သူထံမွာထိုခံစားမွု/အေတြးျဖစ္ေပၚရရွိ
၄။ ဘာသာစကားရဲ့ရသျပဳလုပ္နိုင္စြမ္းကိုအသုံးျပဳ
၅။ ဖြဲ႕စည္းမွုတစ္ခုအျဖစ္ဖြဲ႕စပ္စည္း႐ုံးယူရ
၆။ စကားေျပမျဖစ္ေစရ
၇။ ‘ကဗ်ာ’အသိ/အေတြ႕အႀကံဳ/”ဓာတ္” ပါရွိရ
၈။ ပါဝင္ေသာအနက္မ်ားမွထူးျခားေသာအနက္ေပၚ
လြင္ပါရွိရ

အထက္ပါအခ်က္ေတြကိုၾကည့္ရင္ အေရးအသားတစ္ ခုဟာ အဆိုပါ ‘ကဗ်ာ’ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြနဲ႔ကိုက္ညီရင္ အဲဒီအေရးအသားကို ‘ကဗ်ာ’ လို့ေခၚလို့ရတယ္။ ကဗ်ာအႏုပညာနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ပစၥည္းျဖစ္သလို ပစၥည္းထဲမွာကဗ်ာအႏုပညာဟာပါဝင္ဓာတ္စီးေနတာေပၚလြင္တယ္။

ဇယလ


Note: More posts on this topic will be published as a book. Please wait for this. – Admin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>