ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္ – ေမာင္ေနျမဲ ၏ ပုန္းရည္ၾကီးမစ္ရွိတ္ အမွာစာ

ပုန္းရည္ၾကီးနဲ႔ မစ္ရွိတ္ကို တစ္ခုျပီးမွတစ္ခုျဖစ္ေစ ၊ တစ္ျပိဳင္နက္ျဖစ္ေစ ၊ တြဲေသာက္ရတာ မၾကိဳက္ရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

`ပုန္းရည္ၾကီး´နဲ႔ `မစ္ရွိတ္´ဟာ စကားလံုးေတာင္တြဲမရဘူးဆိုရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

ေမာင္ေနျမဲကို (ခ်ိဳပိန္းေနာင္နဲ႔ တြဲတြဲ ၊ မတြဲတြဲ) ဘာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ေစၾကည့္မရရင္ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

မိမိကို မိမိဘာကဗ်ာအမ်ိဳးအစားဆရာလို႔ ေနရာအပီယူထားရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

ျမန္မာ့ထံုးတမ္းစဥ္လာကဗ်ာေကာင္းကဗ်ာခန္႔ ကဗ်ာစစ္ကဗ်ာသန္႔ေတြမွ ၾကိဳက္ရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

ေခတ္ေပၚကဗ်ာကိုမွ ကဗ်ာထင္ရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

ခံစားခ်က္နဲ႔ စျပီး ခံစားခ်က္နဲ႔ျပီးခ်င္သပဆိုရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

ကဗ်ာဟာတိက်တဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ဖတ္သူနားလည္ေအာင္ေျပာေနတာဆိုရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

ေလာက/အရွိတရားကို အျဖဴ/အမည္း ၊ အေကာင္း/အဆိုး ၊ အမွန္/အမွား ၊ အစစ္/အတုလို႔ စြဲစြဲျမဲျမဲ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ထားရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

ကဗ်ာကို သတင္းေဆာင္းပါးလိုဖတ္ခ်င္ရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

`ကဗ်ာဆိုတာဘာ´လို႔ အတိအက်အခိုင္အမာခံယူထားရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

မိမိကို မိမိလူလိမၼာလို႔ထင္ရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

လိင္ကိစၥကို ညစ္ညမ္းတယ္ထင္ရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

စကားလံုးဟာ အဓိပၸါယ္ဆီ ယုတၱိလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသြားတယ္ထင္ရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

ကိုယ္ေျပာတဲ့စကားတိုင္းဟာ ၾကားရသူဆီမွာ ကိုယ္ေျပာလိုတဲ့ အဓိပၸါယ္အတိုင္းတန္းေရာက္တယ္ထင္ရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

ဘာသာစကားမွာ ဘာမဆိုျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ လက္မခံရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

ဆက္စပ္မႈရွိမွ အဓိပၸါယ္ရွိျပီး အဓိပၸါယ္ရွိဖို႔ ဆင္ျခင္ယုတၱိဆက္စပ္မႈရွိမွဆိုရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

အခ်ိဳ႕ကိစၥေတြဟာ ကဗ်ာထဲထည့္မေရးသင့္ဘူးထင္ရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

အခ်ိဳ႕စကားလံုးေတြကို ကဗ်ာထဲ မေရးေကာင္းဘူးထင္ရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးထင္ရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

`ရွင့္ကိုခ်စ္လြန္းလို႔ ေပးလိုက္တာေနာ္ ၊ မေန႔ကဆို ထိုင္လို႔ေတာင္မရဘူး´ဆိုတာမ်ိဳးေတြမႏွစ္ျမိဳ႕ရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

၂၁ ရာစုထဲေရာက္မလာေသးဘူးလို႔ မိမိကိုယ္မိမိထင္ရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

မိမိဟာ ဘယ္သူဘယ္၀ါျဖစ္ျပီး အခ်ိန္တိုင္း ၊ ေနရာတိုင္း ၊ အျဖစ္အပ်က္တိုင္းမွာ

အဲဒီမိမိဟာ အခိုင္အမာတည္ရွိေနတယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

`ကဗ်ာေကာင္း´ (???) ဖတ္ခ်င္ရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

Flarf ဆန္ဆန္ကဗ်ာေတြ မၾကိဳက္ရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

`ကဗ်ာဟာ ျပဳလုပ္ျခင္း´ Poeisis is making ဆိုတာကို မၾကိဳက္ရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

`ကဗ်ာဟာ ပ်က္ဆီးသြားပါျပီ´ လို႔ ယံုၾကည္ရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

အဆိုးဆံုးက `ကဗ်ာဟာျပီးဆံုးသြားျပီ´လို႔ လက္ခံရင္ ဒါကိုမဖတ္နဲ႔။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီစာအုပ္ထဲက အေရးအသားေတြဟာ ကဗ်ာတစ္မ်ိဳးတစ္စား၀င္ျဖစ္လာေနၾကျပီ။

အ႐ူးေခ်းပမ္းစကားလံုးေတြ ေဆာ့ကစားတာပဲလို႔ဖတ္ျပီးထင္မိရင္ ထပ္မဖတ္မိေစနဲ႔ ။ ။

ေမတၱာရည္လွ်က္
ေဇယ်ာလင္း။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>