‘ကဗ်ာဆိုတာ ျပဳလုပ္ျခင္း’ ကဗ်ာစာအုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍

ဒီကဗ်ာစာအုပ္မွာ ပါရွိတဲ့ ကဗ်ာအမ်ားစုဟာ အဓိကအားျဖင့္ metapoetry `မက္တာကဗ်ာ´  ျဖစ္ပါတယ္။ `ကဗ်ာအေၾကာင္း ကဗ်ာ´ေပါ့ဗ်ာ။ ကဗ်ာကိစၥနဲ႔  ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းေတြေပါ့။ ဘာေတြလဲဆိုေတာ့ ပင္မေရစီး ေခတ္ေပၚကဗ်ာအမ်ိဳးအစား မဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္း ၊ ကဗ်ာနဲ႔ ပုဂၢလဓိ႒ာန္ ဘ၀အေၾကာင္း ၊ ကဗ်ာနဲ႔ ဘာသာစကားအေၾကာင္းနဲ႔ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ျပဳလုပ္ပံုျပဳလုပ္နည္းအေၾကာင္း ေတြပါပဲ။

၁။ ။ ပင္မေရစီးေခတ္ေပၚကဗ်ာ အမ်ိဳးအစား မဟုတ္ျခင္းအေၾကာင္း

ဒီကိစၥကရွင္းပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ထဲက ကဗ်ာေတြဟာ ပင္မေရစီးေခတ္ေပၚကဗ်ာနဲ႔ ေနာက္ခံကဗ်ာေဗဒခ်င္းကြဲျပားျခားနားတာ သိသာပါတယ္။ ဖတ္လိုက္ရင္ကို ပဲ ကြဲျပားျခားနားမႈကို တန္းသိလို႔ရပါတယ္။ အဲဒီကြဲျပားျခားနားမႈေၾကာင့္ပဲ ကဗ်ာေဗဒ ၊ ကဗ်ာအသိ အျမင္ဗဟုသုတဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈ ေတြျဖစ္ခဲ့ၾကတာပါပဲ။ အဓိက သိသာထင္ရွားတဲ့ ကြဲျပားျခားနားမႈကေတာ့ ေရးသားဖြဲ႕စည္းျပဳလုပ္မႈ ပံုသ႑ာန္ပါပဲ။ ဒီလိုကြဲျပားျခားနား တဲ့ ပံုသ႑ာန္(ေရးသားဖြဲ႕စည္းျပဳလုပ္မႈ) နဲ႔ စိမ္းတဲ့ စာဖတ္သူအတြက္ `ျပႆနာ´ေတာ့ ျဖစ္မွာပါပဲ။ ယခင္ကလည္း ေမာ္ဒန္/ေခတ္ေပၚ ကဗ်ာဟာ စိမ္းတဲ့စာဖတ္သူ (ေတြ)ကို `ျပႆနာ´ျဖစ္ေစခဲ့သလိုပါပဲ။ ဒါဟာ ျဖစ္တတ္တဲ့သေဘာပါ။

Continue reading