ေရွ႕ေမွာက္ေရာက္ရွိလာျခင္း ၊ သူရဲေကာင္းဆန္ဆန္ (ပါဗဲလ္ ဘရစ္ခ်္ )

လမ္း ၂လမ္းဆံုတဲ့ ေနရာမွာ သင္ရပ္လိုက္ရင္ –– Na Spackarne လို႔ သင္သိေကာင္း သိမယ့္ ရပ္ကြက္ရဲ႕ အိမ္ကေလးေတြၾကားမွာ ၊ `စတာလင္ဂရဒ္စကား´လို႔ နာမည္ေျပာင္းလို႔မရႏိုင္ေတာ့တဲ့ ျမိဳ႕ရဲ႕ ရပ္ကြက္မွာ (အဲဒီအမည္ပဲ လူေတြဆက္ေခၚေနၾကေသးတာဟာ သမိုင္းရဲ႕ ေရွ႕ေနာက္မညီမႈပဲ ၊ ပါမႊားေတြကို ဧရာမနာမည္ၾကီးေတြေပးလို႔) – အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္ ၂ ခုသင္ေတြ႕လိမ့္မယ္ ၊ မို႔စ္တ္ ျမိဳ႕ရဲ႕ေျမေအာက္တြင္းလုပ္သားေတြရဲ႕ ဆႏၵျပပြဲမွာ ေသဆံုးသြားခဲ့ၾကသူေတြကို သတိရဖို႔။ ဆႏၵျပတာ ၂ ခါတိတိ ၊ လူရွစ္ေယာက္ပစ္ သတ္ခံခဲ့ရတယ္။ ပထမဆႏၵျပပြဲက ၁၉၂၀ မွာ ၊ပိုနာမည္ၾကီးတဲ့ ဒုတိယပြဲက ၁၉၃၂ မွာ။ ငါဟာကဗ်ာဆရာမဟုတ္ဘူး ၊ ငါဟာျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ ျဖစ္တယ္ ၊ လူေတြရဲ႕ အေရးကိစၥေတြအေၾကာင္းငါဘာေရးတတ္မွာလဲေလ။ ငါဟာျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ ၊ ျမိဳ႕သစ္တစ္ျမိဳ႕။ အတိတ္ျဖစ္ရပ္ေတြ အတြက္ ငါသက္ေသမတည္ႏိုင္ဘူး ၊ ငါျမင္တာပဲ ငါေဖၚျပႏိုင္တယ္။ ေဟာဒီမွာ ၊ အပ္ေတြလိုခၽြန္ထက္တဲ့ အရြက္ေတြအျပိဳင္းအ႐ိုင္းရွိေန ၾကတဲ့ခ်ံဳေတြၾကားမွာ
ငါေက်ာက္တံုးတစ္တံုးကိုျမင္တယ္။
ေက်ာက္တံုးေပၚမွာ ထြင္းထားတာက
ဒါေတြနဲ႔ အဲဒါေတြ ၊ ေဟာဒီကနဲ႔ ေဟာဟိုက ၊ အသက္ ၊ ေျမေအာက္
တြင္းလုပ္သား ဒါေတြနဲ႔ အဲဒါေတြ ၊ ေဟာဒီကနဲ႔ ေဟာဟိုက ၊
အသက္ ၊ ဖိနပ္ခ်ဳပ္ဆရာ

ဇြန္လရဲ႕ ေနသာတဲ့တစ္ေန႔မွာေပါ့ ၊ မို႔စ္တ္ရဲ႕ ေရွးေဟာင္းျမိဳ႕မွာ ေမြးဖြားၾကီးျပင္းလာခဲ့တဲ့ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္ဟာ လစၥဘြန္းျမိဳ႕ကသူ႔ သူငယ္ခ်င္းပက္ဒ႐ိုကို ေဟာဒီအထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္ဆီေခၚလာခဲ့တယ္။ Continue reading