ေျမဆြဲအား ဥပေဒသ (မာရစ္က္ ေျဗာ္ဒီလို)

လၽွပ္စီးထဲမွာ ဘြားကနဲ
ပိန္ခ်ိခ်ိတံတားေလး။
စက္တင္ဘာဆည္းစ်ာ၊ ေန႔အလင္းေတြမွိန္လာခ်ိန္၊
ျမစ္ေပၚမွာသတိနဲ႔ငိုက္ျမည္းေနၾကတဲ့
ငန္းတစ္အုပ္၊အနက္ေရာင္အခင္းေတြဟာ
ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပဲတြန္႔ေၾက။
ဟိုဘက္မွာ
အျပာရင့္ေကာင္းကင္ဆီထိုးတက္သြားတဲ့
ေဂါ့သစ္က္ေမၽွာ္စင္အထီးတည္း။
Continue reading