အိုး … ဟိုေဇး၊ ေအး… လီဇားမား၊ လီမား (ပါရာဒိဆို)

နာရီေပၚက ျဖစ္ႏိုင္ေျခအႏွစ္သာရတို႔ရဲ႕
လက္ေရြးစင္ရင္သီးေတြ
ႏွင္းခဲအရည္ေပ်ာ္စိမ့္ဝင္မႈမွာ ေတာင့္တင္းကိုက္ခဲေနတဲ့
ေတာ္လွန္ေရးကာလဦးစိတ္ရဲ႕ ေလသာေဆာင္တစ္ခု
အဲဒီမွာ မင္းရင္ပလာကို ေလထဲဖြင့္ခ်လို႔
ေလထဲကေန မင္းရဲ႕ရင္နံ႔သင္းပ်ံ႕ေတြ ကိုယ့္ဆီပို႔လႊတ္လို႔
အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ခ်ီတက္ဆႏျၵပပြဲေၾကးမံုျပင္ထဲ
ဒံုးက်ည္ေတြလို ေတာင္မတ္ေနတဲ့ စစ္တန္ဆာေတြေငါေငါ
ကိုယ့္စကားသံကို ရန္သူအလာမွာ တိကနဲျဖတ္ပစ္
စကားမဲ့နိမိတ္ပံုေတြ သားေၾကာျပတ္မွာ အစိမ္းလိုက္
ကိုယ့္မွာ ဝိညာဥ္ကုန္ခမ္းေနၿပီ ခ်စ္ေသာမာရီယာ
နာမ္နဲ႔အလားဂ်စ္ျဖစ္တဲ့ မာ့ခ္ဆစၥႏ်ဴရိုးဆစၥနာစစၥပ္စ္
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ တစ္သံထြက္ႏႈတ္သီး
အသစ္ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဝကၤဘာထဲ
တက္ညီလက္ညီ လမ္းေပ်ာက္ၾကဖို႔ အရိပ္မည္းႀကီး
အိုး… ဟိုေဇး…၊ ေအး… လီဇားမား၊ လီမား (ပါရာဒိဆို) Continue reading