ေမြးရပ္ေျမ (ဂ်ယ္ရီကို ဘေရာင္းန္)

ကိုယ့္မွာေလယာဥ္အၾကာႀကီးစီးခဲ့ရလို႔
ေညာင္းညာမအီမသာျဖစ္ေနတာကိုသိရတယ္၊
ဘာေၾကာင့္ဆို ဘယ္သူမွကိုယ္နဲ႔ခ်စ္မႈမျပဳပဲကို။
ေယာက်္ားတိုင္းဟာကိုယ့္ကို ဗမ္ပါးယားလို႔ ထင္ၾကတယ္။
မိန္းမတိုင္းဟာ

မိန္းမေတြပဲေပါ့။အဲဒီႏွစ္က လူမည္းေတြဟာအိပ္မက္ေတြ
ဆက္တိုက္မက္ေနၾကတယ္၊ သမၼတႀကီးလုပ္ၾကံခံ
လိုက္ရၿပီလို႔။ အဲဒါၿပီး သမၼတႀကီးဟာတကယ္ပဲ
ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခံလိုက္ရတယ္၊အိမ္ျဖဴေတာ္ထဲ
ေဖာက္ထြင္းဝင္ေနတုန္း။ ေျပာေတာ့ သူ႔ေသာ့တြဲ
ေပ်ာက္သြားလို႔တဲ့။ ကိုယ့္အိမ္ထဲကိုကိုယ္ျပန္ေဖာက္ထြင္း
ဝင္သူကိုဘာလို႔ေခၚသလဲ။
Continue reading