စကားအသံုးအႏႈန္း (အီစဘဲလ္ ဂယ္လီေမာ)

(Francis Ponge ရဲ႕ `ရာသီစက္၀န္း´ကို မွီး၍)

လည္ျမိဳထဲကေန ဖူးငံုေလးထြက္လာတယ္
ပါးစပ္ကို ဖြင့္ဟေဖၚထုတ္မႈတစ္ခုနဲ႔ ဆို႔လိုက္တယ္။
ကြဲထြက္ပြင့္ဟေတာ့မယ့္ ဒုဓလီပြင့္ငံု
မုတ္ဆိတ္မရိတ္မီဆပ္ျပာျမႇဳပ္သုတ္တဲ့ ဘရပ္သစ္လိုသစ္ရြက္လိပ္ေလး။

ဖူးငံုေတြဟာ သူတို႔ဘာေျပာေျပာလန္းတယ္လို႔ထင္ၾကတယ္။
တူညီတဲ့ ပြင့္ဟျခင္းနဲ႔ အ၀ါေရာင္ေတာက္ေတာက္အမူအယာနဲ႔
သူတို႔ေျပာႏိုင္ၾကတာဟာ `သစ္ရြက္´
သူတို႔ေျပာႏိုင္ၾကတာဟာ `ပန္းပြင့္´
ဒါပါပဲ။

သူတို႔ဆိုလိုတာ သူတို႔ မေျပာျပႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ထင္ရင္း
သူတို႔အရပ္ေတြရွည္လာတယ္ ၊ ထြားလာတယ္ ၊
မူလပံုသ႑ာန္ေတြပ်က္သြားၾကတယ္။
Continue reading