ဒီမနက္၊ မွန္ထဲမွာ ကၽြန္မဟာ ေခ်ေဂြဗားရားပဲ

ငါမင္းကိုမသိခဲ့ဘူး ၊ ဆီယာယု။ မင္းဟာ ထိုင္၀မ္မွာေမြးျပီးထိုင္ေပနဲ႔ ပါရီမွာ တစ္လွည့္စီေနတာငါမသိခဲ့ဘူး။ ျဖည့္ဖို႔ၾကာျမင့္ေန တဲ့ တ႐ုတ္ဖဲမင္းနစၥ ကဗ်ာဆရာမကြက္လပ္ဟာ မင္းကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခဲ့တာ ငါမသိခဲ့ဘူး။ ဂ်င္ဒါဆက္ဆံေရး မင္းေရးခဲ့တာ ငါမသိခဲ့ဘူး။ sexual/textual လိင္ဆိုင္ရာ/ စာသားဆိုင္ရာ ရွာေဖြတူးေဖၚမႈေတြ မင္းျပဳခဲ့တာ ငါမသိခဲ့ဘူး။ အေသြးအသား သာယာမႈနဲ႔ စာသားသာယာမႈ တို႔လာထိစပ္ေနတဲ့ စေပ့စ္မွာ မင္းအာ႐ံုအထူး ခံစားတတ္တာ ငါမသိခဲ့ဘူး။ မင္းမွာ ျပင္သစ္ကဗ်ာ လႊမ္းမိုးမႈရွိတာကိုေတာင္ ငါမသိခဲ့ဘူး။ မင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ငါ့မသိျခင္းဟာ ဒီမွာတင္မဆံုးေသးဘူး၊ ဆီယာယု။

Hsia Yu Continue reading