မိုးလည္းျမင္တယ္ ေလလည္းျမင္တယ္

(ဂရိေမာ္ဒန္ကဗ်ာဆရာၾကီး Constantine Cavafy ကြန္စတန္တီးန္ ကဗာဖီ (၁၈၆၃ – ၁၉၃၃) သို႔)

ဒီျမိဳ႕ကေနငါတို႔မထြက္ႏိုင္ၾကေတာ့ျပီလား ၊ ကဗာဖီ။

ခင္ဗ်ားေျပာတာမွန္တယ္ ၊ ဘယ္ျမိဳ႕ပဲေရာက္ေရာက္ ၊ ဒီျမိဳ႕ကိုပဲျပန္ေရာက္တယ္။
မေရာက္ဘူးတဲ့ ႏိုင္ငံျခားျမိဳ႕က မေလွ်ာက္ဘူးတဲ့ႏိုင္ငံျခားလမ္းေပၚမွာ …
ေနပါဦး ၊ ဒီလမ္းပဲ ၊ ဒီအေဆာက္အဦးေတြပဲ ၊ ဒီပ်က္ေနေသးတဲ့ မီးပိြဳင့္ပဲ ၊
ဒီခ်ိဳင့္ခြက္ေတြပဲ ၊ ဒီယာဥ္ေတြပဲ ၊ ဒီမိစၧရိယေတြ ၊ ဒီအ၀ိဇၨာေတြ ၊ ဒီအသံေတြပဲ ၊
ဒီစစ္ပြဲေတြပဲ ၊ ဒီတံုးလံုးပက္လက္ေသဆံုးၾကရင္းဆက္လက္ရွင္သန္မႈေတြပဲ ၊
ဒီေငြေတြ ၊ ဒီေၾကးေတြ ၊ ဒီဧရာမေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ၾကီးေတြ ၊ ဒီ . . . .

ကားေတြဥဒဟိုသြားလာေနၾကတဲ့ၾကားထဲက ခဗ်ၤားလမ္းျဖတ္ကူးလာတယ္
ဩဒစၥိရဲ႕ စစ္ပြဲအျပီးခရီးရွည္သေဘၤာေပၚကခုန္ဆင္းလာတဲ့ သေဘၤာသားအိုၾကီး
ပင္လယ္နံ႔ ၊ ငါးညႇီနံ႔ ၊ သူရဲေကာင္းစစ္သည္မ်ားရဲ႕ ေသြးနံ႔ ၊ လိင္နံ႔ ၊ ဒ႑ာရီနံ႔
အဲဒါေတြေရာယွက္ေနတဲ့ ဒီျမိဳ႕နံ႔ ၊ (ေျပာၾကည့္လိုက္မယ္ဗ်ာ) ၊ ကဗ်ာနံ႔
Continue reading