အံ့ဘြယ္ပဲ –– (အဲန္ စတီဗင္န္ဆင္န္)

‘လိုက္ခရာ’ ေျခစြပ္ကေန လြတ္ေျမာက္သြားေအာင္
မိမိဆြဲခၽြတ္ေနတဲ့ ေဟာဒီမိမိရဲ႕ ဘယ္ဘက္ေျခေထာက္ေပါ့ ၊
အံ့ဘြယ္ပဲ ၊ တစ္ခ်ိန္တုန္းက မိမိရဲ႕ ဘိုးတံကိုင္ခဲ့တဲ့ လက္ရဲ႕
အခုအဆစ္ေရာင္နာျဖစ္ေနတဲ့ လက္ေခ်ာင္းေတြ ၊ ဆီဇာဆိုတဲ့
ခ်ယ္လိုတေယာၾကီးတစ္လံုးရဲ႕ ေက်းကၽြန္ေတြ ၊ ျပီးေတာ့
ေယာဟန္ ဆဘတ္စ္ခ်င္န္ ဘာ့ (က္)
သူ႔ရဲ႕ `ဆာရာဘန္း(ဒ္)´ ၊ C minor နဲ႔ တီးတဲ့ေတးစု ၊
အခုမိမိရဲ႕မွတ္ဥာဏ္ကို လက္ညႇဳိးနဲ႔ တိုးတိုးတိတ္တိတ္
ကလိေနတယ္ ၊ စိတ္ေလွ်ာ့လိုက္ရျခင္းနဲ႔ အမွန္တရား။
ခါးကုန္းျပီး ခလုတ္ႏွိပ္လိုက္ရင္ မီးပြင့္သြားတာကို အံ့ဩရင္း ၊
လက္ထဲစာအုပ္ကိုင္လ်က္နဲ႔ အိပ္ငိုက္လာလို႔ အဲဒီမီးကို
ပိတ္လိုက္လို႔ရတယ္ဆိုတာ ကိုလည္းအံ့ဩရင္း ၊
အေမွာင္ထဲမွာျပန္ေပၚလာၾကတယ္
Continue reading