နမ္းရႈပ္ျခင္း (ေအမီ ဂါ့စ္တ္လာ)

နမ္းရႈပ္ျခင္းဟာရုန္းရင္းဆန္ခတ္ေတြ၊ထိုးႏွက္ရိုက္ထုျခင္းေတြ၊
ဒါမွမဟုတ္ ေလကိုတဝႀကီးရႉရျခင္းေတြမွာျဖစ္တတ္တယ္။
ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊အျခားအစိပ္အပိုင္းနဲ႔ျဖစ္ေစ၊
ဖိထိလိုက္တာဟာႏွလံုးသားဝိဥာဥ္ ၂ခုကိုေဆာင့္ႏွိုးလိုက္တာပဲ။
ႏို႔တိုက္သတၱဝါေတြပဲနမ္းၾကသလား။ကင္းလိပ္ေခ်ာေတြ
ပိုးေကာင္ေတြနမ္းတာျမင္ဘူးလား။
မိမိတို႔ရဲ႕တည္ၾကည္ေလးနက္တဲ့ရုပ္ႀကီးနဲ႔မုတ္ဆိတ္စားပြဲထိုးကို
နမ္းရႈပ္ဖို႔ရွင္စိတ္ကူးၾကည့္လို႔ရသလား။
ဒီအနမ္းဟာေရရွည္ေစာင့္ေမၽွာ္ခဲ့ရတဲ့အမိန္႔ကိုခ်မွတ္လိုက္တာ
ျဖစ္တယ္။
Continue reading