နမ္းရႈပ္ျခင္း (ေအမီ ဂါ့စ္တ္လာ)

နမ္းရႈပ္ျခင္းဟာရုန္းရင္းဆန္ခတ္ေတြ၊ထိုးႏွက္ရိုက္ထုျခင္းေတြ၊
ဒါမွမဟုတ္ ေလကိုတဝႀကီးရႉရျခင္းေတြမွာျဖစ္တတ္တယ္။
ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊အျခားအစိပ္အပိုင္းနဲ႔ျဖစ္ေစ၊
ဖိထိလိုက္တာဟာႏွလံုးသားဝိဥာဥ္ ၂ခုကိုေဆာင့္ႏွိုးလိုက္တာပဲ။
ႏို႔တိုက္သတၱဝါေတြပဲနမ္းၾကသလား။ကင္းလိပ္ေခ်ာေတြ
ပိုးေကာင္ေတြနမ္းတာျမင္ဘူးလား။
မိမိတို႔ရဲ႕တည္ၾကည္ေလးနက္တဲ့ရုပ္ႀကီးနဲ႔မုတ္ဆိတ္စားပြဲထိုးကို
နမ္းရႈပ္ဖို႔ရွင္စိတ္ကူးၾကည့္လို႔ရသလား။
ဒီအနမ္းဟာေရရွည္ေစာင့္ေမၽွာ္ခဲ့ရတဲ့အမိန္႔ကိုခ်မွတ္လိုက္တာ
ျဖစ္တယ္။
Continue reading

အေမရိကန္ကဗ်ာရဲ့ ဆူရီယလ္ စီးေႀကာင္း (ေကာက္ခ်က္)

Robert Bly, James Wright, Louis Simpson, William Stafford တို ့ရဲ့ Deep Image ကဗ် ာလွ ုပ္ရွားမွ ုက အစ New York School ရဲ့ John Ashbery, James Tate, Beat ရဲ့ Ginsberg, Language Poetry ရဲ့ Michael Palmer, Lynn Hejinian, Ron Silliman, အၿပင္ Charles Simic, Russell Edson, John Olson, John Yau, Bernadette Mayer, Will Alexander, George Kalamaras ကေန Continue reading