စကားလံုးမ်ား (တို႔မာ့ရွ္ ဆားလမန္း)

ေရကိုပင္အပ္နဲ႔ဖမ္းယူတယ္
ေရဟာေနာက္က်ိညစ္ေပသြားေတာ့တယ္။
သစ္ပင္ကိုလက္နဲ႔ညႊန္လိုက္တာ
သစ္ပင္ဟာမီးစြဲေလာင္ေတာ့တယ္။
လိုင္းေတြ(ပါဒေတြ)ကိုအရိပ္တစ္ခုနဲ႔ခြဲလိုက္တယ္။
တံခါးကိုဖြင့္လိုက္တယ္
ခ်စ္ျခင္းတရားဝင္လာေစ
ေသျခင္းဝင္လာေစ။ ။

Tomas Salamun ရဲ႕ Words

နမ္းရႈပ္ျခင္း (ေအမီ ဂါ့စ္တ္လာ)

နမ္းရႈပ္ျခင္းဟာရုန္းရင္းဆန္ခတ္ေတြ၊ထိုးႏွက္ရိုက္ထုျခင္းေတြ၊
ဒါမွမဟုတ္ ေလကိုတဝႀကီးရႉရျခင္းေတြမွာျဖစ္တတ္တယ္။
ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊အျခားအစိပ္အပိုင္းနဲ႔ျဖစ္ေစ၊
ဖိထိလိုက္တာဟာႏွလံုးသားဝိဥာဥ္ ၂ခုကိုေဆာင့္ႏွိုးလိုက္တာပဲ။
ႏို႔တိုက္သတၱဝါေတြပဲနမ္းၾကသလား။ကင္းလိပ္ေခ်ာေတြ
ပိုးေကာင္ေတြနမ္းတာျမင္ဘူးလား။
မိမိတို႔ရဲ႕တည္ၾကည္ေလးနက္တဲ့ရုပ္ႀကီးနဲ႔မုတ္ဆိတ္စားပြဲထိုးကို
နမ္းရႈပ္ဖို႔ရွင္စိတ္ကူးၾကည့္လို႔ရသလား။
ဒီအနမ္းဟာေရရွည္ေစာင့္ေမၽွာ္ခဲ့ရတဲ့အမိန္႔ကိုခ်မွတ္လိုက္တာ
ျဖစ္တယ္။
Continue reading