ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္ (၆၄)

ရသစာေပ(ဝါ) အႏုပညာ(ဝါ) ကဗ်ာသမိုင္းဟာ အလွတရားေပၚလာျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆုံးသြားျခင္းနဲ႔ ယခင္ထက္ပိုအင္အား႐ွိတဲ့ အလွတရားအသစ္ကို ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ စမ္းသပ္ဖန္တီးမႈျဖစ္စဥ္ပဲ ျဖစ္တယ္။

အလွတရား Beauty ကို ဆရာေဇာ္ဂ်ီေျပာတဲ့ ရသႏွစ္သက္မႈ လို႔ နားလည္လို႔ရတယ္။ ကဗ်ာကေပးတဲ့ အလွတရားဟာ ကဗ်ာရသေတြ႕ၾကဳံခံစားမႈ ျဖစ္တယ္။ ဒီကဗ်ာရသေတြ႕ၾကဳံခံစားမႈ poetic experience ကို ျဖစ္ေစတာဟာ ကဗ်ာအေတြးနဲ႔ ကဗ်ာသုံးတန္ဆာပလာ poetic devices ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ၊ အိုက္ဒီယာ ေဗာလာရီညိဳ Idea Volarinõ ရဲ႕ ကဗ်ာထဲက

ခႏၶာကိုယ္ဆိုတာ
သူ႕ေသျခင္းကို သူကိုယ္တိုင္ ႐ႊမ္းမွည့္လာေစတဲ့
သစ္သီးျဖစ္တယ္။

တစ္ခ်ိန္မွာ ဒီေသျခင္းတရားအေၾကာင္းကိုပဲ သူ႕ေခတ္အသိ သူ႕ေခတ္ရဲ႕အာ႐ုံခံစားပုံနဲ႔ ပိုထိထိမိမိသိရတဲ့ ေရးဖြဲ႕ပုံ၊ ေရးဟန္၊ နည္းနာတကၠနိနဲ႔ ဖန္တီးေဖာ္ၾကဴးလိမ့္မယ္။ အလွသစ္။

ကဗ်ာသမိုင္းျဖစ္စဥ္ကို ဒီလိုပဲ ႐ိုး႐ိုးစင္းစင္း နားလည္မိပါတယ္။

စဥ္းစားမိတာ ေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဇယလ
၂၈ ႏို ကိုဗစ္၂၀

ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္ (၆၃)

အေရးအသားတစ္ခုဟာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ
(၁) ‘ကဗ်ာပုဒ္’ ျဖစ္သြားသလဲ။
(၂) ‘ကဗ်ာ’ ျဖစ္သြားသလဲ။

ဒါဟာ ကဗ်ာရဲ႕ ထာဝရေမးခြန္းလည္းျဖစ္ၿပီး အေျဖေပါင္းစုံလည္း႐ွိပါတယ္။ က်ေနာ္လက္ခံတဲ့ေျဖ႐ွင္းခ်က္တစ္ခုေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ႐ုပ္သြင္သ႑ာန္အားျဖင့္ လိုင္းစီထားရင္ ‘ကဗ်ာပုဒ္’ လို႔ထင္တာမ်ားပါတယ္။

သ႑ာန္အားျဖင့္
လိုင္းစီထားရင္
ကဗ်ာပုဒ္လို႔ ထင္ၾကတယ္။
(အား/ထား နဲ႔ ရင္/ထင္ ကာရန္ေတာင္ ပါလိုက္ေသး)။
မေၾကာက္ၾကနဲ႔ ကပ္အႏၲရာယ္
ဒို႔လက္တြဲၿပီးအေျဖ႐ွာ
မိမိကိုယ္မိမိ အရင္ကာကြယ္ၾကပါစို႔။
လိုင္းစီလို႔သာ ‘ကဗ်ာပုဒ္’ ထင္ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြဟာ ‘ကဗ်ာ’လား။

ကဗ်ာျဖစ္မျဖစ္ကို ကဗ်ာပုဒ္လို႔ထင္ရတဲ့ စီရင္ထားသိုပုံေလာက္နဲ႔ ပုံေသေျပာလို႔မရပါဘူး။ ျဖစ္တဲ့အခါျဖစ္ၿပီး မျဖစ္တဲ့အခါမျဖစ္တာ သိၾကမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ေဝးေဝးမၾကည့္ပါနဲ႔၊ သတင္းစာကဗ်ာက႑မွာ ေဖာ္ျပပါ႐ွိတာေတြဟာ အနိမ့္ဆုံး ‘ကဗ်ာပုဒ္’ အဆင့္သာ႐ွိတာေတြ႕ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ (ဒါဟာ ေရးသူေတြကိုခ်ိဳးႏွိမ္တာမဟုတ္ပါ။ ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာရာမွာ ကြၽဲကူးေရပါသေဘာမွ်သာ)။
Continue reading

ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္ (၆၂)

ကဗ်ာဆိုတာ
စိတ္ကိုဖ်ားေယာင္းမႈ တစ္ခုပါပဲ
အဲဒီထဲမွာ
တကယ့္ဘဝေတြ ႐ွိျပန္တယ္
‘တကယ္’ဆိုတာ ဘာလဲေလ…..

စဥ္းစားမိတာ ေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဇယလ
၃၁ ေအာက္ ကိုဗစ္၂၀

ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္ (၆၁)

အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ဟင္းတစ္ခြက္ပဲဆိုပါစို႔…
ပါဝင္ပစၥည္းနဲ႔ ခ်က္ပုံခ်က္နည္းအားျဖင့္ အရသာဆိုတာ ေပၚလာတယ္။

ကဗ်ာမွာလည္း ပါဝင္ပစၥည္းေ႐ြးခ်ယ္မႈနဲ႔ စီရင္ဖြဲ႕စည္းမႈကေန ရသဆိုတာ ေပၚလာတယ္။
ရသမွာလည္း အဆင့္ဆင့္႐ွိရာမွာ ပါဝင္ပစၥည္းရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ႔ စီရင္ဖြဲ႕စည္းမႈအရည္အခ်င္းတို႔နဲ႔ အမ်ားႀကီးပတ္သက္တယ္။

ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ပါပဲ။ ဆရာႀကီးဦးေ႐ႊေအာင္အဆိုအရ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ကာလေဒသကေန ‘ႏွလုံးသြင္း၊စ႐ိုက္၊ဥာဥ္၊ဝါသနာ၊အႏုသယ’ တို႔အဆင့္ဆင့္ျဖစ္လာတာ၊ ‘သိမႈ’ ျဖစ္လာတာ၊ ‘ဥပါဒါန္’ ျဖစ္လာတာ။
တဖန္၊ စာဖတ္သူမ်ား၏ အျမင္ကြဲျပားေသာေၾကာင့္၊ အရည္အခ်င္းကြဲျပားေသာေၾကာင့္ ႏွလုံးသြင္း၊စ႐ိုက္၊ဥာဥ္၊ဝါသနာ၊အႏုသယတို႔ပါ အဆင့္ဆင့္ကြဲျပားကုန္ၾကတာျဖစ္ပါသတဲ့။

အေနာက္တိုင္းအသုံးအႏႈန္းအားျဖင့္ context ဆိုတာလည္း႐ွိပါတယ္။’ေရေျမေနာက္ခံ’ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ‘ဆက္စပ္ဝန္းက်င္’ ေသာ္လည္းေကာင္းေပါ့။သမိုင္းျဖတ္သန္းမႈလည္း အေရးႀကီးေနရာမွာပါဝင္တာမုခ်။ ဒီ context ကေန ‘အျမင္’ ေတြ၊ ‘အယူ’ေတြ၊ ‘အယူဝါဒ’ေတြ၊’ဂိုဏ္းဂဏ’ေတြ ေပၚလာခဲ့ၾက၊ေပၚလာေနၾကတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
တစ္လုံးတစ္စည္းတစ္စုတေဝးကေန ပိုင္းဆစိပ္ႁမႊာမႈေတြျဖစ္လာတာ ၂၀ရာစုအစကတည္းကပါပဲ။

ေမာ္ဒႏၷဇင္မ္က အပိုင္းအစေတြကို တစ္စုတစ္စည္းလုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရာမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကဘူး။ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္က စုစည္းဖို႔ မႀကိဳးစားေတာ့ဘူး။
Continue reading

ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္ (၆၀)

Subjectivity လူတစ္ေယာက္ရဲ႕စိတ္တြင္းဘဝ။ ပုဂၢိဳလ္ေရး၊ပုဂၢလိက၊ ပုဂၢလ။ Self မိမိအတၱ၊ပုဂၢလအတၱ။ ပုဂၢလအတၱဘဝ။ Subjectivity။

အဲဒီ ပုဂၢလအတၱဘဝမွာ သိတာေတြ႐ွိသလို မသိေတာ့တာေတြလည္း႐ွိ၊ ၾကဳံေတြ႕ခံစားသိခဲ့ရလွ်က္ မ’သိ’ႏိုင္တာေတြလည္း႐ွိ၊သိၿပီးမသိေတာ့တာေတြ႐ွိသလို မသိပဲနဲ႔ သိေနတာေတြလည္း႐ွိ၊ သိေပမယ့္လည္း မ႐ွိတာေတြလည္း႐ွိ၊ သိ။ အစၨ်တၱ။ က်ယ္ဝန္းခ်င္သေလာက္ က်ယ္ဝန္းႏိုင္မႈ။ အလုံးစုံခပ္သိမ္း မသိရ မသိႏိုင္တဲ့အတြက္ ေမွာင္မိုက္မႈ၊ သိမႈအလင္း မေပါက္ႏိုင္မႈ။ မ႐ိုးစင္း၊ မ႐ွင္းလင္းတဲ့ နက္နဲ႐ႈပ္ေထြးမႈ။ ေတြ႕ၾကဳံသိကိုလည္း ျပန္မေျပာႏိုင္မႈ။ ၿမိဳသိပ္ေမ့ေဖ်ာက္ထားလိုက္ရမႈ။ ျပန္ေပၚခ်င္လည္း မေခၚပဲနဲ႔ ျပန္ေပၚလာမႈ။

mysterious လွ်ဳိ႕ဝွက္နက္နဲေသာ။ mystic ဂမ႓ီရဆန္ေသာ။ myst… mist ျမဴေတြပိတ္ပိန္းေသာ။

ခ်ဲ႕လိုက္ရင္ ေလာကီလြန္ၿပီး ခ်ံဳ႕လိုက္ရင္ အေရးအသား ဘာသာစကားေပါ့။ ႐ုပ္ေလာကီဘာသာစကားသုံးစြဲဖြဲ႕စည္းမႈကေန နာမ္ေလာကဂမ႓ီရအထိ တံခါးတစ္ခ်ပ္ပြင့္ေနတာ။ ရပ္ခ်င္တဲ့ေနရာမွာ ရပ္ေနခ်င္လို႔ရၿပီး သြားခ်င္တဲ့ထိ သြားလို႔လည္းရ၊ မေရာက္ႏိုင္ျခင္းအထိကို သြားလို႔ရ။

အသက္႐ွိလို႔ အပင္ျဖစ္သလား၊ အပင္ျဖစ္လို႔ အသက္႐ွိသလား။ ႐ိုးစင္း႐ိုးအတဲ့ ေမးခြန္းဥပမာ။
ဇီဝဓာတ္၊ ဇီဝ၊ဇီဝ႐ုပ္။
အဲသလို။
ကဗ်ာ နဲ႔ ကဗ်ာပုဒ္။ နာမ္ – ႐ုပ္ ႏွစ္ပါးသြား။

စဉ်းစားမိတာ ပြောပါတယ်။
ကဗျာအကြောင်း ပြောပါတယ်။

ဇယလ
၂၅ ေအာက္ ကိုဗစ္၂၀