ကဗ်ာနဲ႔လည္း ပတ္သက္ေနလို႔ပါ

အေဒါႏိုးေျပာခဲ့ဘူးတယ္၊’ၾသ႐ွဗစ္တ္ဇ္အက်ဥ္းစခန္းမွာ ဂ်ဴးေတြကိုလူမ်ိဳးေရးပ်က္သုဥ္းေအာင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လူမဆန္စြာ စနစ္တက်သတ္ျဖတ္မႈႀကီးကိုၾကဳံခဲ့ၿပီးမွ ကဗ်ာေရးတာ ႐ိုင္းစိုင္းရာက်မေနဘူးလား’ တဲ့။

အဲဒီကိစၥကို ေဟာင္ေကာင္ကကဗ်ာဆရာသူငယ္ခ်င္းနဲ႔ေျပာမိပါတယ္၊’ဒီအခ်ိန္မွာ ငါကဗ်ာေတြေရးေနတာဟာ က်င့္ဝတ္နဲ႔ကိုက္ညီပါ့မလား၊ကဗ်ာေရးမယ့္အစား လမ္းေပၚထြက္ ေ႐ွ႕တန္းကေန ဒင္းတို႔ကိုတုန္႔ျပန္တာမွ ပိုအဓိပၸါယ္႐ွိမလား’ ေပါ့။

အဲဒီသူငယ္ခ်င္းကျပန္ေျပာတယ္၊သူတို႔ေဟာင္ေကာင္အေရးအခင္းတုန္းကလည္း အဲသလိုစိတ္ေတြျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္တဲ့။ဒါေပမယ့္ အဲဒီအေရးအခင္းကို ကဗ်ာဆရာေတြကိုယ္တိုင္ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ျခင္းမျပဳရင္ ဘာအဓိပၸါယ္႐ွိမလဲတဲ့။သူက အားေပးပါတယ္၊ေရးသာေရး တဲ့။ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိဖို႔အႏၲရာယ္႐ွိရင္ ေရးၿပီးဝွက္ထား တဲ့။

စိတ္ထဲျဖစ္ေနတာ ေျပာတာပါ။
ကဗ်ာနဲ႔လည္း ပတ္သက္ေနလို႔ပါ။

ဇယလ
၁၉ မတ္၊ ဏာသိမ္း ‘၂၁

Message for UNESCO Director-General and of World Poetry Day 2021

Dear Madam Audrey Azoulay,

Since 2005, we poets in Myanmar/Burma have celebrated World Poetry Day (WPD), and since then, WPD has become an auspicious day, a day we share with poets of the world, past and present and even towards the future.

WPD has been celebrated not only in cities like Yangon or Mandalay but also in many parts of the country where poetry-conscious people and people-conscious poets come together to hold hands in spirit with the poetry world at large.

This year, however, will be a widely defining celebration. Poetry and democracy are one life with two inter-twining bloodstreams, enriching one another.

Madam Director- General,

Today, poets of Myanmar, again embody the Shelleyan doctrine of poets being ‘the unacknowledged legislators of the world’. We poets in Myanmar are in the forefront of our revolution for democracy. As poetic expression of democracy and democratic expression of poetry are the two sides of an indeterminate coin, we wish to celebrate democratic expression as per poetry. We also acknowledge that poets are against all forms of oppression, call it patriotism, nationalism, rule-of-law ism, or even poetryism.

As I write, sounds of gunshots at 23:35 blast holes in the military-administrated night killing sleep in bed.
Continue reading

ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ကဗ်ာဆိုတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာရပ္ဟာ အျခားအႏုပညာရပ္မ်ားလိုပဲ လြတ္လပ္မႈ freedom ရွိမွ စိမ္းလန္းေဝျဖာစည္ပင္ဖြံၿဖိဳးႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီလြတ္လပ္မႈဟာ တစ္ကိုယ္ရည္လြတ္လပ္မႈျဖစ္သလို အဲဒီတစ္ကိုယ္ရည္လြတ္လပ္မႈဟာလည္း လူ႔ေဘာင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ျဖတ္ေတာက္မရေအာင္ခ်ိတ္ဆက္ေနတာျဖစ္တယ္။

ကဗ်ာဆရာရဲ႕ႏိုင္ငံသားအျဖစ္၊တသီးပုဂၢလအျဖစ္တင္မကပဲ ကဗ်ာဆရာအျဖစ္ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕လြတ္လပ္မႈနဲ႔. ႏွလုံးေသြးခ်င္းစီးဆင္းဆက္စပ္ေနတာျဖစ္တယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ပဲ ယေန႔မွာ တိုင္းျပည္တစ္ခုလုံးရဲ႕လြတ္လပ္မႈအေျခခံျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအတြက္ေနာက္မဆုတ္တမ္းတိုက္ပြဲဝင္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးထဲမွာ ကဗ်ာဆရာမ်ားသမဂၢေတြ၊ကဗ်ာအစုအဖြဲ႕ေတြ၊ကဗ်ာခ်စ္သူပရိသတ္ေတြနဲ႔အတူ ကဗ်ာဆရာေတြဟာ ေသြးစည္းညီၫြတ္စြာ တခဲနက္ လက္တြဲပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လႈပ္ရွားေနၾကတာျဖစ္တယ္။

တိုင္းျပည္လြတ္လပ္မႈဟာ ကဗ်ာလြတ္လပ္မႈျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္မွ ကဗ်ာဆရာေတြလြတ္လပ္မယ္။ ကဗ်ာဆရာေတြလြတ္လပ္မွ ကဗ်ာေတြလြတ္လပ္မွာျဖစ္တယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ပဲ ယေန႔ယခုဆင္ႏႊဲေနၾကတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးမွာ ကဗ်ာဆရာေတြဟာ မိမိပင္ကိုအသိစိတ္ဓာတ္၊မိမိပင္ကိုႏွလုံးသားေတြနဲ႔ ျပည္သူဘက္ကတတပ္တအား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လႈပ္ရွားေနၾကတာျဖစ္တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္ေျမာက္ေရး
ေအာင္ရမည္ ေအာင္ရမည္။
CDM လႈပ္ရွားမႈ
ေအာင္ရမည္ ေအာင္ရမည္။
ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး
မုခ်ေအာင္ရမည္။ ။

ဇယလ
၁၅ ေဖ၊ ဏာသိမ္း’၂၁

Statement to the World at large

Monday, 8 February, 2021 03:28
Yangon, Myanmar.

Currently, the people of Burma/Myanmar are actively and passionately engaged in the non-violent, Civil Disobedience Movement (CDM) to protest the unconstitutional military coup that has taken over power from the legally elected National League for Democracy (NLD) that was about to form a new legitimate government on the first of February this year.

The strategy, chosen correctly, reflects the decision of the demonstrating masses to refrain from direct confrontation with the military and the police in order to avoid unnecessary bloodshed. Until now, the public have been taking intelligent care not to provoke the police nor the manipulators behind the coup to use force against the unarmed and peaceful demonstrators.

As a result, the military is using the state media as well as their own to spread disinformation that the non-occurance of violent clashes between the public and the armed forces testify to the former’s support of the coup. Indeed, a Chinese newspaper has published pictures of the police accepting roses from the demonstrators as the latter’s willing acceptance of the tense situation, when, in fact, the gesture was clearly a sign of non-confrontation by the people vis-a-vis the police (reminiscence of the university students and the public against the military police during the anti-Vietnam War demonstrations in the United States in the ’60s, and also at times and in places where the people come face to face with the armed personnel during peaceful protests. Tienanmen is still fresh in our memory, still as fresh as the courageous and valiant yellow umbrella movement of the people of Hong Kong).

Hence, it would be a gross misunderstanding and misinterpretation of the real situation and intention of the public resistance at ground-level to even assume that the people support the military, which has not only burglarized the country but also robbed the legitimacy of the popular government.

Does the world wish to witness unimaginable (but almost imminent on the part of the coup-stagers) rampant acts of unrestrained slaughter on the streets, in the parks, in monasteries, in schools and universities, in offices, in public buildings and public spaces to wake up to the fact that there IS a situation going on in Burma/Myanmar and that the people are putting their precious lives at risk in the face of perpetrators prepared-and-willing to kill?

If the world wants a spectacle, it shall have one. Only will it have the conscience to stop it before it has begun?

– Zeyar Lynn

ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္ (၇၃)

ကဗ်ာျဖစ္ျဖစ္ ပန္းခ်ီျဖစ္ျဖစ္ အျခားအႏုပညာျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူ႕ကိုမွ ဘာကိုမွမငဲ့ပဲ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာကို ကိုယ္လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္တာဟာ ကိုယ့္အႏုပညာ႐ိုးသားမႈပဲျဖစ္တယ္။

ဘယ္သူနဲ႔မွလည္းၿငႇိစရာမလို ဘယ္သူ႕သတ္မွတ္ခ်က္မွလည္းမလိုပါဘူး။ ကိုယ့္ freedom to create ကို ကိုယ္တိုင္လိုက္နာၿပီး ကိုယ္တိုင္လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳးစားဖန္တီးျခင္းဟာ အႏုပညာမွာအ႐ိုးသားဆုံးပါပဲ။ အသိပညာေတြ အတတ္ပညာေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာလို႔ ကိုယ္ႀကိဳက္လို႔ ကိုယ္သင္ယူ ယူငင္သုံးစြဲတာလည္း ကိုယ့္အႏုပညာလြတ္လပ္ခြင့္ပါပဲ။ ကိုယ့္အႏုပညာလြတ္လပ္ခြင့္အတိုင္း ကိုယ့္အတြက္ကိုယ္ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ကိုယ္လုပ္ျခင္းဟာ ကိုယ့္အႏုပညာ႐ိုးသားမႈပါပဲ။ ကိုယ္လုပ္တတ္သလို လုပ္ေနက်ကို မလုပ္ခ်င္ေတာ့လို႔ ကိုယ့္အႏုပညာစိတ္နဲ႔ဟပ္မယ့္ သိမႈတတ္မႈနည္းနာေတြ ယူသုံးတာဟာလည္း ကိုယ့္႐ိုးသားမႈနဲ႔ကိုယ္ပါပဲ။

ပါရမီကုန္ရင္ ပညာနဲ႔လိုက္ရတယ္ ဆိုတဲ့စကားဟာလည္း ႐ိုးသားမႈရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ မ႐ိုးသားမႈ မဟုတ္ပါဘူး။ သူမ်ားဟာ ခိုးခ်တာ၊ သူမ်ားအလို သူမ်ားအႀကိဳက္ေရးသားတာ၊ ျပင္ပအက်ိဳးတစ္ခုခု ေမွ်ာ္ကိုးေရးသားတာ၊ သူမ်ားကဲ့ရဲ႕မွာစိုးလို႔ ကိုယ့္နဂိုကို ျပဳျပင္ေရးသားတာ၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ ကိုယ္က်င့္တရားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး စသည္တို႔ကိုငဲ့ၿပီး ေ႐ွာင္ေရးတာေတြကမွ အႏုပညာမ႐ိုးသားမႈျဖစ္တယ္။

အႏုပညာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ‘႐ိုးဂုဏ္’တို႔ ‘႐ိုးသားမႈ’တို႔ ဆိုတာေတြဟာလည္း အနက္ေဝဝါးေထြျပားတဲ့ အတၱေနာမတိ အသုံးအႏႈံးေတြလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္လူဆိုေျမႇာက္ တစ္ဘက္လူဆိုပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္ဖို႔လည္း အလြယ္တကူသုံးလို႔ရတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဖန္တီးမႈျဖစ္စဥ္ထဲမွာ ဖန္တီးေနတဲ့စိတ္ရင္းဟာပဲ အ႐ိုးသားဆုံးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆို ေရးသားၿပီး ပိုေကာင္းဖို႔ ပိုထိေရာက္ဖို႔အတြက္ ျပဳျပင္မြမ္းမံတာေတြလည္း႐ွိတတ္ၾကတာကိုး။ ဒါဟာမ႐ိုးသားမႈဆိုရင္လည္း ‘အ႐ိုးသားဆုံး’ လို႔ေခၚခံရတဲ့ အႏုပညာ႐ွင္လည္း အျပစ္လြတ္မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူးေလ။

စဥ္းစားမိတာ ေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဇယလ
၁၈ ဇန္ ကိုဗစ္၂၁