မိုးဦးေနာက္က်ဖြယ္႐ွိျခင္းရဲ႕ ပုံတူ

အေကာင္းဆုံးျဖစ္မလာခင္ ျဖတ္သန္းရမယ့္
အဆိုးဆုံးဟာ ရာသီစက္ဝန္းထဲ တြင္းထဲက ပလူေတြ
ေတာင္ပံေမြးေနၾကသလိုေပါ့

ရယ္စရာမ႐ွိ၊ ေလ်ာ္စရာ႐ွိ ေၾကကြဲမႈကို အေႂကြးတင္

ေငးၿပီး ျပဳံးပဲျပဳံးေနေတာ့တယ္
အတိတ္နဲ႔ အသိေၾကာ ျဖတ္ထားသူရယ္

ဝတ္စုံနဲ႔အမိႈက္ေတြ လူ႐ုပ္ေတြ လိုက္ေကာက္ၾကတယ္

အခ်ိန္ဟာ ဆန္းၾကယ္တယ္ ကေလးအ႐ြယ္က ကစားခဲ့တဲ့
ေသနတ္ပစ္တမ္းေၾကာင့္ ေနာင္ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္မွ
ေသသြားတယ္

လူတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ေန႔ဝင္သက္ ၂၃,၀၄၀ ျပဳလုပ္တယ္
ႏွလုံးဟာ တစ္ေန႔ အႀကိမ္ ၁၁၅,၂၀၀ ခုန္တယ္
ဦးေႏွာက္ဟာ တစ္ေန႔ အေတြး ၆၀,၀၀၀ ကိုေတြးတယ္
ႏွေမ်ာစရာကြယ္ အလြယ္တကူ အျမစ္လွန္ဘိခ်င္း

အျပစ္တစ္ဘက္ ဝဋ္တစ္ဘက္နဲ႔ ဘယ္သိၾကမလဲ ေျခတုေတြ
ကြၽဲတစ္ဘက္ ႏြားတစ္ဘက္ ဘဝကို စီးနင္းၾကေလရဲ႕

မီးဖိုေနပါတယ္ဆိုမွ ဘာလုပ္ရမလဲ စိန္ခဲေတြ
ထင္းတစ္ေခ်ာင္းပဲ ကိုယ္ျဖစ္ရပါေစေလ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟာ အလွတရားဆို ခါးသီးစရာပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္

သစၥာတရားဟာ ငါတို႔ခြၽတ္လိုက္ရမယ့္ ေက်ာက္တုံး
ဦးထုပ္ေတြပဲေပါ့

အဆုံးမသတ္ခင္ ဒီျဖစ္စဥ္လည္း အဆုံးသတ္လို႔ မရႏိုင္ဘူး

ဇယလ
၁၃ ေမ၊ ဏာသိမ္း ‘၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>