မျမင္ရတဲ့မီးခိုးရဲ႕ ပုံတူ

စစ္ေၾကာေရးမွာ ေမးျမန္းတာဟာ ကဗ်ာ
ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ဘူး ဖန္တီးမႈမွ မဟုတ္တာ

ေသြးလြန္တဲ့ညမွာ နာရီေတြဟာ အသက္ဆီေပမယ့္
မနက္မမီလိုက္ေတာ့ဘူး

ရဲစခန္းစာ႐ြက္ မျပည့္စုံေသးလို႔
သူ႕အသုဘသူ ေနာက္က်ရသတဲ့လားကြယ္

အို … ကဗ်ာဆရာ၊ ဒါကို ကဗ်ာဖြဲ႕လို႔ ရမလား
ဖြဲ႕မရတာကို ဖြဲ႕ဆိုတာ ကဗ်ာရဲ႕ အလုပ္တန္ဖိုးေပါ့

ေဒဝေတြထဲမွာ အဆိုးဆုံးပဲ ျဖစ္ရမယ္
ေလာင္လြယ္လြန္းတဲ့ ပရိေဒဝ

အဲ့ဒီမီးနဲ႔ပဲ ေလလြတ္ေလ႐ိုင္းကို
ေလသလပ္ အမည္တပ္ၿပီး သၿဂႋဳလ္လိုက္ရတယ္ေပါ့ေလ
အျပစ္ကေလ ကဗ်ာဆန္လိုက္တာမွ
ကိုယ့္အိမ္မွာကိုယ္ သံပုံးတီးလို႔ တဲ့

ဇယလ
၁၀ ေမ၊ ဏာသိမ္း ‘၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>