ေပါင္းစပ္ျခင္းပုံတူ

အခ်ိန္တိုင္းမွာ ဘဝဟာ နာရီစက္မဟုတ္တဲ့ မိုးတိမ္ …
— ကားလ္ ေပါပၸါး Karl Popper

သင့္ရဲ႕အစစ္အမွန္ဟာ အမည္မ႐ွိသလိုေပါ့
လမ္းေတြဟာ ကိုယ္ေတြထဲ ေလွ်ာက္ေနရမွာျဖစ္တယ္

ညာဘက္လက္ကိုေျမႇာက္၊ ဘယ္ဘက္လက္ကိုခ်၊ ဘယ္ဘက္လက္ကိုေျမႇာက္၊ ညာဘက္လက္ကိုခ်၊ လွ်ပ္စစ္ကို လက္သီးထဲဆုပ္၊ မီးခိုးထဲ လွည့္ပတ္က၊ မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔ ျမစ္ကိုဆန္၊ သံလြင္ေရတို႔ ပ်ံ ပ်ံ ပ်ံ၊ မနက္ဖန္ဆိုတာ လက္နက္ပဲ၊ သစ္သီးသစ္အျဖစ္ ႐ႊမ္းမွည့္ၾက၊ ပိေတာက္ရဲ႕ရနံ႔ေတြ အိပ္မက္အျဖစ္ ကူးဆက္ၾက

တစ္နံနက္မွာ နံနက္ခင္းဟာ
ေျပာက္က်ားသပိတ္ကို ဦးေဆာင္သြားလိုက္တယ္
(နံနက္ခင္းဟာ ေျပာက္က်ားသပိတ္ရဲ႕ အလံပဲ)
အုံသ႑ာန္ဟာ
ပုံပ်က္သြားတဲ့ ပုံသ႑ာန္ အသြင္ယူလိုက္တယ္
ေခ်ာ္ရည္ေတြ စီးက်လာတဲ့ ဝတ္မႈံေတြကို ပန္းထုတ္တာ
သူနဲ႔သင္ သင္နဲ႔မိမိ မိသူမိ လြတ္သူလြတ္ ေျပးသူဟာ
ေနာက္တစ္ရက္
မည္းနက္မနက္ဖန္ေတြ ျပန္မလာေစရေတာ့ဖို႔

ခဲသားကို ေ႐ႊေျပာင္းဖို႔
လုံထဲ မိမိကိုယ္ေတြကို ေလာင္းထည့္ၿပီး
မီးကို ျပင္းျပင္းၿမႇိဳက္
ကိုင္းျမင့္ထက္မွာ ရာသီခ်ိန္မို႔
ပိေတာက္ပြင့္ေတြ ေလနဲ႔ ပုလဲနံပ ပလူးခိုက္

ျပကၡဒိန္ေတြ စုပုံၿပီး
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွန္တာ အဆုံးသတ္လိုက္ …
ဘာမဆိုျဖစ္ႏိုင္ေျခႀကီးဟာ
မ်က္ေမွာက္ျပင္မွာ တနံတလ်ား
မီးခိုးမဆုံး မိုးမဆုံး ….

ဇယလ
၂ ေမ၊ ဏာသိမ္း ‘၂၁
၉၁ရက္ေျမာက္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>