ေန႔အပူခ်ိန္ရဲ႕ ပုံတူ

၁။
ပန္းသီးကိုက္ၿပီး ခ်ိဳမခ်ိဳ ျငင္းေနၾကခ်ိန္မွာ
ပန္းသီးတစ္ေစ့အတြက္ ဒီမွာေလ
အေသခံေနၾကရတယ္

၂။
ထိုင္ခုံေနာက္ေက်ာေပၚ လႊားတင္ထားတဲ့ သဘက္နီ
ကိုယ္က်င့္တရားဆိုတာကို ေမးခြန္းထုတ္ေနသလိုပဲ

၃။
အုတ္ၾကားျမက္ေပါက္ တဲ့
ၾကည့္စမ္း ….. ပြင့္ပစ္လိုက္ၾကတဲ့ ပန္းေတြ
ေသမယ္ဆိုတာ သိလ်က္နဲ႔

၄။
ေပးဆပ္လိုက္ရတာနဲ႔တင္
အေႂကြးေတြ အမ်ားႀကီး တင္သြားရၿပီ ကြယ္တို႔ေရ

၅။
ေသနတ္သမားရဲ႕ ေၾကာင္အမ္းအမ္းအၾကည့္ထဲမွာ
ေသြးကြက္ထဲက ထပ်ံသြားတဲ့ အျဖဴေရာင္လိပ္ျပာေလး

၆။
သားသတ္႐ုံထဲက ေသြးညႇီနံ႔လူး သံခ်ိတ္ေတြလို
တြဲေတြဟာ သံလမ္းေပၚမွာ ယိမ္းထိုးလို႔ —-
ဘူတာကို တစ္ပါတည္း တည္ေဆာက္ဖို႔
ရထားဟာ ဆက္လက္ခုတ္ေမာင္းလို႔ေနတယ္

၇။
‘ရပ္ကြက္’ထဲက လမ္းဘက္ ေငးၾကည့္ေနတဲ့
မ်က္လုံးလွလွေလးတစ္စုံရဲ႕ ရင္ထဲမွာ
ပြင့္ၾကတဲ့စပါယ္ေတြ
နီေဆြးလို႔
၈။
တန္းစီခ်ီတက္သြားၾကၿပီး
ဝ႐ုန္းသုန္းကား ျပန္ေျပးလာၾကရဲ႕ …
ဒီမယ္ မိတ္ေဆြ၊ ခင္ဗ်ားကို ေမးစရာတစ္ခု႐ွိတယ္
ဒါဟာ ‘ဘဝ’ ဟု ေခၚဆိုျခင္းရဲ႕
ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ သမိုင္းလဲ

၉။
ဘာသာစကား ပိတ္ပင္ခံရလည္း
အဓိပၸါယ္ေတြဟာ အသံတိတ္ ျမည္ဟည္းေနၾကမယ္

၁၀။
အေရျပားထဲက မျမင္ရေသးတဲ့ ဟိုအေဝးဆီ
ခ်ိန္ဆထားတဲ့ မ်က္လုံးေတြ
— ဟုတ္တယ္၊ ရဲရဲသာ ခ်ေရးလိုက္ပါ —
႐ွိၾကတယ္ ….
ဇယလ
၂၆ ဧၿပီ၊ ဏာသိမ္း ‘၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>