စိတ္ဟာ သားလွီးဓားေပၚ ႐ႊပ္ကနဲရဲ႕ ပုံတူ

သဲပူေပၚ ပစ္ခ်ခံထားရတဲ့ ငါးအ႐ွင္ေတြလိုပဲ လူေတြဟာ
ပဲခူးမွာ ဒီတစ္ေန႔တည္း ၆၀ တဲ့လား
ပုံထပ္ထားတာေတြထဲ အခ်ိဳ႕ဟာ လွမ္းေအာ္လို႔
မိဘကို မမိရင္ ကေလးေတြကို ဖမ္းမယ္ဆိုလို႔
အေက်ာ္ေဒးယ် မိဘႏွစ္ပါးဟာ အဖမ္းခံလိုက္ၾကရတယ္
ေအာက္မွာ ပိုက္ကြန္မခံထားတဲ့
ေကာင္းကင္ႀကိဳးတန္းေပၚ လွမ္းေလွ်ာက္ရေန႔ေတြ
ဘယ္လက္နက္သုံးရင္ ဘယ္ႏွစ္နာရီအတြင္း ဘယ္ႏွစ္ေယာက္
ဒီေန႔ေသဒါဏ္စေပးေပမယ့္ စကတည္းကပဲ
သတ္မိန္႔က်လို႔ ေသခဲ့ၾကတာ မဟုတ္လား
ခ်စ္တမ္းကစားမေနၾကရင္ ကမ႓ာႀကီးကို
ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာေနရမယ့္ အ႐ြယ္မွာကြယ္
အနည္းဆုံးေတာ့ လိင္ကိစၥထဲ ခႏၶာလွ်ိဳေနၾကရမွာ
သား႐ိုင္းေတြဟာ လူသတ္ပြဲကို
ယဥ္ယဥ္ေလးနဲ႔ ကစားၾကတာ
ဇမ႓ဴဒီပါ လက်ၤာေတာင္ကြၽန္းမွာ
ေျခေတာ္ရာအျပည့္ အေလာင္းေတြ
ေသြးအဆိပ္တက္ေနတဲ့ စိမ္းလန္းတဲ့ အိပ္မက္ေတြကို
ကိုယ္ထဲက ေဖာက္ထုတ္ပစ္လိုက္ရမွာလား
စကားေအာက္မွာ ေသြးေတြအမ်ားႀကီး စီးသြားတယ္
သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ဟာ ဒလန္လို႔လည္း သတင္းထြက္တယ္
တစ္ေန႔ကပဲ ပိေတာက္ေတြ ခဲေနေအာင္ပြင့္ခဲ့လို႔
နိမိတ္ယူၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေဝခဲ့ၾကေသးတာ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုတာ သားသတ္သမားရဲ႕
လက္ႏွီးစုတ္ေတာ့ မဟုတ္ေစရဘူးေပါ့
တစ္ခ်ိန္မွာ ေျပာၾကပါလိမ့္မယ္
ေသြးအိုင္ႀကီးထဲ ေဗဒါေတြ ဘယ္လိုပြင့္ခဲ့တာ
ေရကို သဘာဝအရ ေတာင့္တေပမယ့္
ေလကိုသာ လိုခ်င္ခဲ့ၾကတာ

ဇယလ
၁၀ ဧၿပီ၊ ဏာသိမ္း ‘၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>