ဝသုႏၶေရကိုေျပာၾကားျခင္း ပုံတူ

ကိုယ့္ရင္ထဲက ဖုန္းဆိုးေျမကို သုႆန္ထဲမွာ လိုက္ေရာင္းတယ္လို႔ အိပ္မက္မက္တယ္
ပဋိသႏၶာရစကား ဟရင္ေတာင္ ေသြးအန္ရမယ့္ ေခတ္မ်ိဳးထဲ ျပန္မေရာက္ခ်င္ေတာ့ဘူး
မေျခာက္ေသးတဲ့ ေသြးနံ႔ကို ေလထဲ အညႇီအေဟာက္ မျဖစ္သြားေအာင္
ဘယ္လိုရင္ထဲ ေထြးေပြ႕ထားရသလဲဆိုတာ
အဲဒီကေလးဟာ မင္းရဲ႕သားပဲ၊ ဝသုႏၶေရ

ေခြးအတို႔ရဲ႕ မုသားပြဲေတာ္မွာ နတ္လူသာဓုေခၚၾကေသး
လူျဖစ္ဖို႔လုံးတဲ့ ႐ႊံ႕ထဲမွာ ဘယ္ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ဘီလူးသဘက္ ဘယ္ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း
အုတ္ၾကားျမက္ ဘယ္ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ေန႔တစ္ရက္မွာ သူရဲေကာင္း
အသက္ရဲ႕ေရေအာက္မွာ တတိတိေမ်ာေနတဲ့ လိႈ႕ဝွက္ၿခိမ္းေျခာက္အရိပ္မည္းႀကီး
အဲဒီကေလးဟာ မင္းရဲ႕သားပဲ၊ ဝသုႏၶေရ

လူမဆန္တဲ့ အလြယ္တကူ သတ္ျဖတ္မႈေတြဟာ
လူဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ကို ေလတိုးျမက္လို လႈပ္ခါေစတယ္
မိလႅာတြင္းမွာ ပြင့္တဲ့ပန္း႐ွိရင္လည္း ဘယ္လိုသီရိက်က္သေရနဲ႔ ဘုရားမွာ ကပ္ႏိုင္မွာလဲေလ
အသက္ေလာက္ ေသႏိုင္တာ အသက္ပဲ ႐ွိေပမယ့္
အသက္ထက္ ေသႏိုင္တဲ့ အျခားအရာေတြလည္း ႐ွိတာေပါ့
အဲဒီကေလးဟာ မင္းရဲ႕သားပဲ၊ ဝသုႏၶေရ

တစ္ေန႔တျခား မွ်ားခ်ိတ္ေတြလို က်ေရာက္လာတဲ့ေထာင္ေခ်ာက္ေတြ
တစ္ေန႔တျခား ၾကည္လင္ေသာ ေန႔တစ္ေန႔လို
သြန္းၿဖိဳးလာမယ့္တိမ္ေတာက္ေတြ
တစ္ေန႔တျခား အသက္ကို လက္ကမ္းေပးၿပီး
ပန္းတိုင္ဆီ ဆက္ေျပးၾကတဲ့ ေျခေထာက္ေတြ
အဲဒီကေလးဟာ မင္းရဲ႕သားပဲ၊ ဝသုႏၶေရ

တံလွ်ပ္နဲ႔ ကံဆပ္ဖို႔ ဓာတ္သဘာဝခ်င္းမွ မတူပဲေလ
အဲဒီကေလးဟာ မင္းရဲ႕သားပဲ၊ ဝသုႏၶေရ
ေသြးကုန္လို႔ ႏွလုံးဟာ ရပ္သြားတယ္
ေသြးခုန္လို႔ ႏွလုံးဟာ မတ္ထလို႔လာတယ္

ဇယလ
၉ ဧၿပီ၊ ဏာသိမ္း ‘၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>