ထ မရေတာ့ျခင္းရဲ႕ ပုံတူ

ထုံေနတာ စိတ္က ထုံလို႔ေနတာ
ထုံေတေတ ထုံေပေပလည္းမဟုတ္
ထုံထုံအအ ထုံထုံထိုင္းထိုင္းလည္းမဟုတ္
ထုံမြမ္းမဟုတ္ ထုံသင္းမဟုတ္
ဘယ္လိုေျပာရမလဲ ထုံေနတာ ထုံက်ဥ္ေနတာ
ဟုတ္တယ္ ထုံက်ဥ္ေနတာ စိတ္ထုံနာက်ဥ္နာျဖစ္ေနတာ
ထိမ္ခ်န္ထားတာလည္းမဟုတ္
ထိမ္းခ်ဳပ္ထားတာလည္းမဟုတ္
စိတ္ထဲထုံးေပါက္သလို ထုံးေက်ာက္တည္သလို
ထည္သြားမွာ ထြန္ေခ်းၿငိသလို
ထီးအုံက ထီး႐ြက္ေတြ စုတ္ျပတ္ထြက္သြားၾကသလို
ထူထဲ ထူပိန္း ထူပ်စ္ ထူအမ္း
ထို႔ေၾကာင့္ ထို႔ေနာက္ ထို႔အတြက္ ထို႔ျပင္
ေထာင့္က်ဥ္းရဲ႕ေထာင့္ခ်ိဳးမွာ ေထာင္းလေမာင္းေၾကလို႔
ထိုင္းမိႈင္းသြားတာမဟုတ္ဘူး
ထစ္အ,သြားမႈဟာ စူးစူးထင္းထင္း ထစ္ခ်ံဳးလို႔
ထိတ္လန္႔မႈဟာထုတ္ခ်င္းေပါက္
ထုတ္ေဖာ္လို႔မရ ထုတ္ျပလို႔မရ ထုတ္ေျပာလို႔
မရ ထုတ္ပယ္လို႔လည္း ဘယ္လိုမွ မရ
ေထြရာေလးပါးမဟုတ္ ေထြလီကာလီလည္းမဟုတ္
ေထြးေရာယွက္တင္ေနတဲ့စိတ္တစ္ခု
ရင္ၫြန္႔မွာ ရင္နင့္လို႔
ရင္ထုမနာ ရင္ဆို႔
သူ႕အေမခမ်ာ ဘယ္ေလာက္ ရင္ပတ္စည္တီး႐ွာေနမလဲေလ
ရင္ဖြင့္ခ်လိုက္ဖို႔ကလည္း လူမမည္ကေလးေလးခမ်ာ
ရင္ပြင့္လို႔
ဘယ္သူ႕မွ ရန္သတၱ႐ုမျပဳခဲ့ရတဲ့ သားေလးခမ်ာ
ဘယ္လိုမွ ေရာင္နီလာမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး
ရပ္ျပစ္႐ွစ္ပါးရဲ႕ ႐ုန္႔ရင္းမႈမွာ အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္လို႔
ဘယ္လို႐ုံးျပင္ကနားမွာ ဘယ္လို႐ုံးသုံးေဝါဟာရေတြနဲ႔
ဘယ္လို႐ုပ္လုံးေဖာ္ရမလဲ
႐ြာနီးခ်ဳပ္စပ္မက ႐ြာ႐ိုးကိုးေပါက္မွာ
မိခင္ရဲ႕ရင္မွ ပ်ံ႕လြင့္ၾကတာ ေရေပၚစာေတြလို
႐ြက္ေႂကြေတာအရပ္က ႐ြက္ၾကမ္းေရက်ိဳဘဝပါပဲ
႐ြက္လႊင့္စရာဆိုလို႔
ပတ္ထားတဲ့ ေ႐ွာေစာင္ေဟာင္းေလးသာ
ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထိ အေမ့ကို
႐ႊန္း႐ႊန္းစားစား ၾကည့္ေနခဲ့တဲ့ပုံ
ဖိလိုက္ရင္ ပ်စ္ကနဲထြက္လာတဲ့ ေသြးေတြကပဲ
႐ႊဲနစ္ ႐ႊန္းေတာက္လို႔

ဇယလ
၂၈ မတ္၊ဏာသ္ိမ္း’၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>