ညစာစားပြဲတစ္ခုရဲ႕ ပုံတူ

ဘိုနာပတိပါ ေသနာပတိေရ

ပရိေဒဝအသားစုံဟင္းလ်ာ
ေသြးထြက္သံယို ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ အဆာပလာ
႐ုန္႔ရင္းရက္စက္ခ်က္ျပဳတ္နည္းနဲ႔
သားသမီးအ႐ြယ္ ရသာအဖြယ္ဖြယ္နဲ႔
ဧည့္သည္ဗိုလ္ပါတို႔ ျခံရံလို႔
ညစာစားပြဲႀကီးလို
လူသတ္ပြဲႀကီး တည္ခင္းလို႔

ၿမိန္ေရ႐ွက္ေရ သုံးေဆာင္လိုက္ပါေလ

ပတၱျမားေရာင္ေသြးကို ဖန္ခြက္ထဲငွည့္လို႔
ဧည့္ပရိသတ္ႀကီးထံ နတ္မင္းႀကီးဟန္နဲ႔
သင့္ကိုသင္ ပင့္ေျမႇာက္ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါေလ
ေသစာရင္းတိုးျမႇင့္ စားပိုးနင့္လို႔
ျပစ္ဒဏ္ထမ္းပိုး တိုးဆင့္ခဲ့ၿပီေလ

ၿမိန္ေရ႐ွက္ေရ သုံးေဆာင္လိုက္ပါေလ

ေအာင္ေသေအာင္သား စားရသလို
ေသေကာင္းေပါင္းလည္း အရသာေတြ႕ပါေစ
အေလာင္းေတြ အမယ္စုံတဲ့
မိစၧာစားေတာ္သတ္ပြဲႀကီးမွာေလ
ညပါမေ႐ွာင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္သတ္ျဖတ္
လတ္ဆတ္တဲ့ အသက္ေတြ ပူေႏြးဆဲ ေသြးေတြနဲ႔
အရသာပသာဒ စုံလင္လို႔

သင့္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးညစာစားပြဲ
သင္ကိုယ္တိုင္ပဲ တည္ခင္းလိုက္ၿပီမို႔
ျမန္ေရ႐ွက္ေရ သုံးေဆာင္လိုက္ပါေလ

ဘိုနာပတိပါ ေသနာပတိႀကီးေရ။ ။

(မစားမေသာက္ခင္ ျပင္သစ္လို bon appetit ဘိုနာပတိ ‘ၿမိန္ေရ႐ွက္ေရ သုံးေဆာင္ပါေလ’)

ဇယလ
၂၈ မတ္၊ဏာသိမ္း’၂၁
(၂၇ မတ္၊ ၂၀၂၁၊ ရ႐ွိက်ဆုံးစာရင္း ၁၅၇)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>