ကဗ်ာနဲ႔လည္း ပတ္သက္ေနလို႔ပါ

အေဒါႏိုးေျပာခဲ့ဘူးတယ္၊’ၾသ႐ွဗစ္တ္ဇ္အက်ဥ္းစခန္းမွာ ဂ်ဴးေတြကိုလူမ်ိဳးေရးပ်က္သုဥ္းေအာင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လူမဆန္စြာ စနစ္တက်သတ္ျဖတ္မႈႀကီးကိုၾကဳံခဲ့ၿပီးမွ ကဗ်ာေရးတာ ႐ိုင္းစိုင္းရာက်မေနဘူးလား’ တဲ့။

အဲဒီကိစၥကို ေဟာင္ေကာင္ကကဗ်ာဆရာသူငယ္ခ်င္းနဲ႔ေျပာမိပါတယ္၊’ဒီအခ်ိန္မွာ ငါကဗ်ာေတြေရးေနတာဟာ က်င့္ဝတ္နဲ႔ကိုက္ညီပါ့မလား၊ကဗ်ာေရးမယ့္အစား လမ္းေပၚထြက္ ေ႐ွ႕တန္းကေန ဒင္းတို႔ကိုတုန္႔ျပန္တာမွ ပိုအဓိပၸါယ္႐ွိမလား’ ေပါ့။

အဲဒီသူငယ္ခ်င္းကျပန္ေျပာတယ္၊သူတို႔ေဟာင္ေကာင္အေရးအခင္းတုန္းကလည္း အဲသလိုစိတ္ေတြျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္တဲ့။ဒါေပမယ့္ အဲဒီအေရးအခင္းကို ကဗ်ာဆရာေတြကိုယ္တိုင္ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ျခင္းမျပဳရင္ ဘာအဓိပၸါယ္႐ွိမလဲတဲ့။သူက အားေပးပါတယ္၊ေရးသာေရး တဲ့။ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိဖို႔အႏၲရာယ္႐ွိရင္ ေရးၿပီးဝွက္ထား တဲ့။

စိတ္ထဲျဖစ္ေနတာ ေျပာတာပါ။
ကဗ်ာနဲ႔လည္း ပတ္သက္ေနလို႔ပါ။

ဇယလ
၁၉ မတ္၊ ဏာသိမ္း ‘၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>