အသစ္တဖန္ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္း ပုံတူ

Myanmar Spring 2021
Image: Facebook

႐ွဴေနတဲ့ေလေတာင္မွ တစ္စတစ္စ ၿပိဳက်လာေနၿပီး
အပုပ္နံ႔ေတြ ထြက္ေနတာ
အဲဒီေလနဲ႔လုပ္တဲ့ က်ည္ဆံပါ ပုပ္အဲ့လို႔ေနတာ
ငါတို႔ရင္က အေပါက္ေတြကို ခဲနဲ႔ဆို႔ထားတာ
ငါတို႔ကမ႓ာမေၾကၾကဳံးဝါးသံေတြမွာ
ေကာင္းကင္ဟာ မၾကဳံစဘူး တုန္လႈပ္လို႔ေနတာ
သန္႔စင္ေစမယ့္ ေဘးဒုကၡေတြ မ်ိဳၿပီးရင္းမ်ိဳၾကစို႔
ဒီမွာ ငါတို႔ဦးေႏွာက္ေတြ ေပါက္ကြဲၾကရတယ္
ဒီမွာ ငါတို႔ရင္ေတြ ပင္လယ္ေတြ ၿပိဳဆင္းၾကရတယ္
ဒီမွာ မကြၽတ္လြတ္ေသးတဲ့ဝိညာဥ္ေတြနဲ႔ ေသြးစည္းလို႔
ငါတို႔မွာ အဆက္အသြယ္ေတြ ႐ွိၾကတယ္
ေသသူရဲ႕အသက္ဟာ သတ္သူရဲ႕ အသက္႐ွဴတိုင္းဆူးခြၽန္ပဲ
ယဥ္ေက်းမႈအသစ္အတြက္ ႐ိုင္းစိုင္းမႈဗုံေပၚမွာ
ငါတို႔ ခုန္ေပါက္တက္ကလို႔ေနတယ္
ငါတို႔ဟာ အဆုံးအစြန္ထိ ႐ူးသြပ္ၾက ႐ူးသြပ္မႈဟာ မဂၤလာ
ဒင္းတို႔ရဲ႕ မဟုတ္မမွန္ဘာသာေရးေပၚ
ငါတို႔ ေခ်းေတြပါခ်မယ္
ငါတို႔ရဲ႕ ဝတ္ျပဳရာဟာ နတ္မင္းဧရာပဲျဖစ္တယ္
ကမ႓ာႀကီးဆိုတာ ငါတို႔ေတာက္ထုတ္လိုက္တဲ့အရာ
သတ္ သတ္ သတ္ သတ္ သတ္ သတ္ သတ္ သတ္ သတ္ သတ္
ေသျခင္းရဲ႕ဒီဘက္မွာ ငါတို႔ေသေနၾကရၿပီ
ေသျခင္းရဲ႕ဟိုဘက္မွာ ငါတို႔႐ွင္သန္လာၾကမယ္
ဒင္းတို႔ေန႔ေတြ ဒင္းတို႔ညေတြ
ငါတို႔မီး႐ိႈ႕ပစ္ၾကမယ္
ငါတို႔ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ေလာင္ကြၽမ္းမႈေတြနဲ႔
ငါတို႔မီး႐ိႈ႕ပစ္ၾကမယ္
အဲဒီမီးေတြထဲခုန္ဆင္း ငါတို႔သန္႔စင္သြားၾကမယ္
ေမႊးရနံ႔စိမ္းတစ္ခုေလ
အခ်စ္႐ူးအခ်စ္ဦးလို ငါတို႔ကို ခ်စ္ျခင္းႀကီးစြာ ရစ္ပတ္လို႔

ဇယလ
၁၇ မတ္၊ ဏာသိမ္း ၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>