ညတြင္းခ်င္း

ဘယ္လိုၾကမ္းရမ္းမႈေခ်ာ္ရည္ေတြထဲ
ေျပးရင္းပုန္းရင္း ေလာင္ကြၽမ္းသြားခဲ့ရတာလဲ
ဘယ္လိုဘဝမ်ိဳးကို ကိုယ္တိုင္
ေျပာင္းလဲၿပီးေျပာင္းလဲေတာ့မွာလဲ
ညတြင္းခ်င္းပဲ
ေျခသည္းေတြမွာ ညသားစ ညေသြးစ
ညကိုျပန္အန္တုကုတ္ျခစ္ဖဲ့ခြာလို႔
ညတြင္းခ်င္းပဲ
ဘီလုံးေလးဟာ ဦးေမာ့ရင္ေကာ့
လက္တစ္ဖဝါးစာမျပည့္တျပည့္ေတာင္ပံျဖန္႔ခတ္
ေကာင္းကင္ရဲ႕မုန္တိုင္းလွ်ပ္စီးထဲ
ညတြင္းခ်င္းပဲ
ဓာတ္စီးသြားေတာ့တယ္
‘စမ္းေခ်ာင္း’တဲ့
အဲဒီဆီကို အဲဒီစိတ္နဲ႔ထြက္လာၾက
ညတြင္းခ်င္းပဲ
ညကိုေခါင္းတုံးတုံး မ်က္ခုံးေမြးေတြရိပ္ပစ္
ရာဇသတ္ႀကီးကို ရာဇဝတ္မႈဆြဲလိုက္တယ္
ညတြင္းခ်င္းပဲ
ဆုပ္ထားတဲ့လက္သီး
ႀကိတ္ထားတဲ့အံေတြဟာ
ရန္သူ႕မ်က္လုံးေတြထဲမွာ
ေနာက္ဘဝေပါင္းမ်ားစြာထိ
ေလာင္ရည္ထဲ႐ွဲကနဲေပ်ာ္က်သြားေစမယ့္ငရဲမီး။ ။

ဇယလ
၉ မတ္၊ ဏာသိမ္း’၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>