ဆႏၵျပ

အေျခအေနေတြဟာ ဒီလိုမျဖစ္သင့္တဲ့အတြက္ ဆႏၵျပ
မုသားေတြဟာ မုသားဆူမွတ္ဆီေရာက္လာလို႔ ဆႏၵျပ
အေဖဟာ သားသမီးေတြကိုလွည့္စားခဲ့လို႔ ဆႏၵျပ
ဦးေႏွာက္ေဈးက်လို႔ ဆႏၵျပ
မနက္မိုးလင္းလာလို႔ ဆႏၵျပ
ဆႏၵျပခြင့္မရလို႔ ဆႏၵျပ
အနာဂတ္ကိုဖ်က္သိမ္းလိုက္လို႔ ဆႏၵျပ
ဒီအတိုင္းဆက္မေနႏိုင္ေတာ့လို႔ ဆႏၵျပ
ဆႏၵျပျခင္းရဲ႕ဘာသာစကားကိုသိၾကေစဖို႔ ဆႏၵျပ
အေနအထားကိုစိတ္ကုန္စိတ္ပ်က္လာလို႔ ဆႏၵျပ
ေၾကကြဲမႈဟာေဒါသျဖစ္လာလို႔ ဆႏၵျပ
ေဒါသဟာေၾကကြဲမႈျဖစ္လာလို႔ ဆႏၵျပ
ဆႏၵျပတာကလြဲလို႔ဘာမွမလုပ္ႏိုင္လို႔ ဆႏၵျပ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြအျမစ္ႏႈတ္ခံရလို႔ ဆႏၵျပ
႐ုပ္သံသတင္းေတြကို႐ြံလာလို႔ ဆႏၵျပ
အဓမၼယႏၲယားေတြသိပ္သည္းလာလို႔ ဆႏၵျပ
အိပ္မက္ဆိုးႀကီးထဲအိပ္မရလို႔ ဆႏၵျပ
ေခါင္းငုံ႔ခံရင္ေခါင္းျပတ္ေတာ့မွာမို႔ ဆႏၵျပ
ဥေပကၡာမျပဳႏိုင္ေတာ့လို႔ ဆႏၵျပ
ဘုရား႐ွိခိုးမရႏိုင္ေတာ့လို႔ ဆႏၵျပ
ကိုယ့္သိကၡာကိုကေျပာင္းကျပန္လုပ္ပစ္လို႔ ဆႏၵျပ
ကိုယ့္အနာဂတ္ဟာကိုယ့္လက္ထဲမွာမ႐ွိလို႔ ဆႏၵျပ
ကိုယ့္အနာဂတ္ဟာကိုယ့္လက္ထဲမွာ႐ွိလို႔ ဆႏၵျပ
ကူရာကယ္ရာမ႐ွိမွန္းသိလို႔ ဆႏၵျပ
ကိုယ္ဟာလူျဖစ္ေနမွန္းသိေနေသးလို႔ ဆႏၵျပ
ကိုယ့္ကိုေငြနဲ႔ဝယ္သုံးမရမွန္းသိေစဖို႔ ဆႏၵျပ
ကိုယ့္ဘဝဇာတ္စင္မွာကိုယ္ဟာဇာတ္ဆရာမို႔ ဆႏၵျပ
ကိုယ့္မွာအသိစိတ္ဓာတ္႐ွိမွန္းသိေအာင္ ဆႏၵျပ
ဥပေဒကိုေျခေတာ္တင္လို႔ ဆႏၵျပ
တစ္ေယာက္တည္းညစ္ေနရတာပ်င္းလာလို႔ ဆႏၵျပ
ကိုယ့္မွာျပရဲတဲ့သတၱိ႐ွိမွန္းသိဖို႔ ဆႏၵျပ
သံၿပိဳင္ေတးထဲကိုယ့္သံစဥ္လည္းပါဖို႔ ဆႏၵျပ
ဆႏၵျပၾကဖို႔ ဆႏၵျပ

ဇယလ
၆ မတ္၊ဏာသိမ္း ၂၁

(ဖြဲ႕စည္းမႈေက်ာ႐ိုးကို ခ်ားလ္ ဘန္းစတိုင္းန္ရဲ႕ Strike မွ ယူပါသည္။)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>