ဆူးေလ၊ ၂၅ ရက္ေျမာက္၊ ‘၂၁

တပ္ရဲ႕ ေသြးညႇီေသြးပုပ္ေတြ
ဒို႔ၿမိဳ႕လည္မွာ လာသြန္သြားတယ္
လူမျဖစ္ေသးတဲ့ တပ္ေခ်းစား
႐ြံစရာ နာနာဘာဝေတြ

လက္လည္းလက္မခံ ဆက္လည္းမဆက္ဆံ
သန္႔စင္ေၾကာ့ေမာ့တဲ့ ဒို႔ေတြအေပၚ
ဒင္းတို႔နံေစာ္အရိပ္ေတာင္ အက်ခံဖို႔မတန္ဘူး

သိကၡာကုန္လို႔
မိစၧာေတြထုတ္သုံးလာၿပီေလ
ေအာက္လမ္းေသြးနဲ႔ ေဆးမယ္ေပါ့

ေ႐ွာင္လိုက္ေတာ့ ဒီကေန႔
ဒီအ,မဂၤလာေနရာက ထြက္ခြာ
မဟာရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ ဗ်ဴဟာလွည့္ကြက္ျပရမယ္
ေ႐ြ႕ၾကမယ္ေဟ့ အရိယာမ်ား

သတ္ကုန္းမွာ ေခါင္းျပတ္ေတြနဲ႔
မကြၽတ္ေသးတဲ့ ဝိဥာဥ္ေသာင္းၾကမ္းေတြကို
ကမ႓ာကုန္သေ႐ြ႕မကြၽတ္စတမ္း
လမ္းေပၚမွာက်ိန္စာၾကမ္းသာ ထပ္တိုက္ထားခဲ့ေတာ့
ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဖို႔ကေတာ့ ကံခ်င္းနာမ္ခ်င္းမတန္
သန္႔႐ွင္းတဲ့အရပ္ထံေ႐ြ႕လ်ား

အရပ္ေျပာင္းတာ ေနာက္ဆုတ္တာမဟုတ္ဘူး
ေနရာမွ ႐ုတ္တာ အ႐ႈံးေပးတာမဟုတ္ဘူး
ဥာဏ္ကစားရတဲ့ power-play မို႔
Our Day ဟာ ေရာက္႐ွိရမွာ
ေသခ်ာတယ္ေလ

ေသြးထဲကေႂကြးေၾကာ္ေနတာ
ဘာတဲ့လဲေဟ့….
အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္
ေအာင္ရမည္
ေအာင္ရမည္
အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္။ ။

ဇယလ
၂၅ ေဖ၊ ဏာသိမ္း’၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>