ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ကဗ်ာဆိုတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာရပ္ဟာ အျခားအႏုပညာရပ္မ်ားလိုပဲ လြတ္လပ္မႈ freedom ရွိမွ စိမ္းလန္းေဝျဖာစည္ပင္ဖြံၿဖိဳးႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီလြတ္လပ္မႈဟာ တစ္ကိုယ္ရည္လြတ္လပ္မႈျဖစ္သလို အဲဒီတစ္ကိုယ္ရည္လြတ္လပ္မႈဟာလည္း လူ႔ေဘာင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ျဖတ္ေတာက္မရေအာင္ခ်ိတ္ဆက္ေနတာျဖစ္တယ္။

ကဗ်ာဆရာရဲ႕ႏိုင္ငံသားအျဖစ္၊တသီးပုဂၢလအျဖစ္တင္မကပဲ ကဗ်ာဆရာအျဖစ္ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕လြတ္လပ္မႈနဲ႔. ႏွလုံးေသြးခ်င္းစီးဆင္းဆက္စပ္ေနတာျဖစ္တယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ပဲ ယေန႔မွာ တိုင္းျပည္တစ္ခုလုံးရဲ႕လြတ္လပ္မႈအေျခခံျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအတြက္ေနာက္မဆုတ္တမ္းတိုက္ပြဲဝင္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးထဲမွာ ကဗ်ာဆရာမ်ားသမဂၢေတြ၊ကဗ်ာအစုအဖြဲ႕ေတြ၊ကဗ်ာခ်စ္သူပရိသတ္ေတြနဲ႔အတူ ကဗ်ာဆရာေတြဟာ ေသြးစည္းညီၫြတ္စြာ တခဲနက္ လက္တြဲပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လႈပ္ရွားေနၾကတာျဖစ္တယ္။

တိုင္းျပည္လြတ္လပ္မႈဟာ ကဗ်ာလြတ္လပ္မႈျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္မွ ကဗ်ာဆရာေတြလြတ္လပ္မယ္။ ကဗ်ာဆရာေတြလြတ္လပ္မွ ကဗ်ာေတြလြတ္လပ္မွာျဖစ္တယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ပဲ ယေန႔ယခုဆင္ႏႊဲေနၾကတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးမွာ ကဗ်ာဆရာေတြဟာ မိမိပင္ကိုအသိစိတ္ဓာတ္၊မိမိပင္ကိုႏွလုံးသားေတြနဲ႔ ျပည္သူဘက္ကတတပ္တအား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လႈပ္ရွားေနၾကတာျဖစ္တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္ေျမာက္ေရး
ေအာင္ရမည္ ေအာင္ရမည္။
CDM လႈပ္ရွားမႈ
ေအာင္ရမည္ ေအာင္ရမည္။
ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး
မုခ်ေအာင္ရမည္။ ။

ဇယလ
၁၅ ေဖ၊ ဏာသိမ္း’၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>