ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္ (၇၃)

ကဗ်ာျဖစ္ျဖစ္ ပန္းခ်ီျဖစ္ျဖစ္ အျခားအႏုပညာျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူ႕ကိုမွ ဘာကိုမွမငဲ့ပဲ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာကို ကိုယ္လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္တာဟာ ကိုယ့္အႏုပညာ႐ိုးသားမႈပဲျဖစ္တယ္။

ဘယ္သူနဲ႔မွလည္းၿငႇိစရာမလို ဘယ္သူ႕သတ္မွတ္ခ်က္မွလည္းမလိုပါဘူး။ ကိုယ့္ freedom to create ကို ကိုယ္တိုင္လိုက္နာၿပီး ကိုယ္တိုင္လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳးစားဖန္တီးျခင္းဟာ အႏုပညာမွာအ႐ိုးသားဆုံးပါပဲ။ အသိပညာေတြ အတတ္ပညာေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာလို႔ ကိုယ္ႀကိဳက္လို႔ ကိုယ္သင္ယူ ယူငင္သုံးစြဲတာလည္း ကိုယ့္အႏုပညာလြတ္လပ္ခြင့္ပါပဲ။ ကိုယ့္အႏုပညာလြတ္လပ္ခြင့္အတိုင္း ကိုယ့္အတြက္ကိုယ္ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ကိုယ္လုပ္ျခင္းဟာ ကိုယ့္အႏုပညာ႐ိုးသားမႈပါပဲ။ ကိုယ္လုပ္တတ္သလို လုပ္ေနက်ကို မလုပ္ခ်င္ေတာ့လို႔ ကိုယ့္အႏုပညာစိတ္နဲ႔ဟပ္မယ့္ သိမႈတတ္မႈနည္းနာေတြ ယူသုံးတာဟာလည္း ကိုယ့္႐ိုးသားမႈနဲ႔ကိုယ္ပါပဲ။

ပါရမီကုန္ရင္ ပညာနဲ႔လိုက္ရတယ္ ဆိုတဲ့စကားဟာလည္း ႐ိုးသားမႈရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ မ႐ိုးသားမႈ မဟုတ္ပါဘူး။ သူမ်ားဟာ ခိုးခ်တာ၊ သူမ်ားအလို သူမ်ားအႀကိဳက္ေရးသားတာ၊ ျပင္ပအက်ိဳးတစ္ခုခု ေမွ်ာ္ကိုးေရးသားတာ၊ သူမ်ားကဲ့ရဲ႕မွာစိုးလို႔ ကိုယ့္နဂိုကို ျပဳျပင္ေရးသားတာ၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ ကိုယ္က်င့္တရားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး စသည္တို႔ကိုငဲ့ၿပီး ေ႐ွာင္ေရးတာေတြကမွ အႏုပညာမ႐ိုးသားမႈျဖစ္တယ္။

အႏုပညာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ‘႐ိုးဂုဏ္’တို႔ ‘႐ိုးသားမႈ’တို႔ ဆိုတာေတြဟာလည္း အနက္ေဝဝါးေထြျပားတဲ့ အတၱေနာမတိ အသုံးအႏႈံးေတြလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္လူဆိုေျမႇာက္ တစ္ဘက္လူဆိုပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္ဖို႔လည္း အလြယ္တကူသုံးလို႔ရတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဖန္တီးမႈျဖစ္စဥ္ထဲမွာ ဖန္တီးေနတဲ့စိတ္ရင္းဟာပဲ အ႐ိုးသားဆုံးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆို ေရးသားၿပီး ပိုေကာင္းဖို႔ ပိုထိေရာက္ဖို႔အတြက္ ျပဳျပင္မြမ္းမံတာေတြလည္း႐ွိတတ္ၾကတာကိုး။ ဒါဟာမ႐ိုးသားမႈဆိုရင္လည္း ‘အ႐ိုးသားဆုံး’ လို႔ေခၚခံရတဲ့ အႏုပညာ႐ွင္လည္း အျပစ္လြတ္မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူးေလ။

စဥ္းစားမိတာ ေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဇယလ
၁၈ ဇန္ ကိုဗစ္၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>