စိတ္ရဲ႕နယ္ပယ္တစ္ခုမွာ ဆုံစည္းၾကျခင္းရဲ႕ ပုံတူ

“နစ္က္ဆင္ရဲ႕ ‘ကင္း’
ငုယင္သီဘင္းရဲ႕ ေတာ္လွန္’ကြင္း’နဲ႔
ခ်က္တယ္။
ဘယ္ထြက္ေျပးမလဲ
ဗီယက္ေကာင္း’ျမင္း’နဲ႔လည္း
ေထာက္ထားတယ္။
ကေမ႓ာဒီးယား
‘ရထား’ကလည္း ႐ွိေသးတယ္။
နစ္က္ဆင္န္ရဲ႕ ‘ကင္း’
မဆင္းႏိုင္ မတက္ႏိုင္ က်ၿပီ။”
ဥယ်ာဥ္ထဲ ေျမပဲဆားေလွာ္ထုပ္ဝါးရင္း
အရည်ပျော်ကျနေတဲ့
လူေသေကာင္အေလာင္းဟာ
လက္ခုပ္လက္ဝါး ထတီးပါေတာ့တယ္။ ။

ဇယလ
၂ ဇန္ ကိုဗစ္၂၁


(မွတ္ခ်က္။ ၂၀ရာစုေႏွာင္းပိုင္း ျမန္မာကဗ်ာမွာ သမိုင္းဝင္ထင္႐ွားခဲ့တဲ့ ကဗ်ာ၂ပုဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ မူရင္းေတြကို သိသူေဖာ္စား၊ မသိသူေက်ာ္သြားေပါ့။ ကဗ်ာျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ဘာစည္းညာစည္းေတြကိုလည္း စဥ္းစားခ်င္ရင္ စဥ္းစားစရာ။)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>