အမည္တပ္မရျခင္းရဲ႕ ပုံတူ

ေဒၚနလ္ဒ္ေတာ့ေဒၚနလ္ဒ္ပဲ
ဘာသဲလ္မ္းလား ဘာသလ္မီလားဟာ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္
အိပ္ေပ်ာ္ရင္း ေမ်ာလြင့္ေနသူေဘးက
လိုက္ပါလာၾကတဲ့ စိတ္ေပကလပ္နာမ္႐ုပ္စပ္ေတြ
အျမတ္အသစ္ အသံတိတ္လွ်ပ္ျပက္ျခင္း အိပ္မက္-ရဲတိုက္
ဓားသမားပစ္ေပါက္လိုက္တဲ့ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္
အခ်စ္ေၾကာင့္ ေခါင္းေပၚကပန္းသီးဟာ
ဥယ်ာဥ္ေတာ္လမ္းကို ႏွစ္ျခမ္းဟလိုက္ၿပီး
အရည္႐ႊမ္းေသာအေစ့ကို ေနေရာင္ထဲ ေဖာ္ျပလိုက္တယ္
လိေမၼာ္ေရာင္ေျခာင္းေျခာက္ေပၚ မ်က္လုံး
တစ္ဘက္ႏိုးလာသူအမည္သည္ ေဒၚနလ္ဒ္ျဖစ္အံ့
ကြယ္ေပ်ာက္သြားေသာ ဘာသာစကားမ်ားထံမွ
သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ရယူရန္
မ်က္ႏွာတစ္ျခမ္းသည္ အေမွာင္ထဲ ႀကိတ္ငို၍
အျခားတစ္ျခမ္းသည္ မုန္တိုင္းထဲ စြန္လႊတ္ေန၏
ေနေရာင္ထဲ၌ အရာရာသည္ တြန္႔လိမ္လို႔ေန၏

ဇယလ
၂ ဇန္ ကိုဗစ္၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>