မ်က္ႏွာလႊဲလိုက္ရျခင္းရဲ႕ ပုံတူ

ေန႔လည္ခင္းၿမိဳ႕လည္ေခါင္လမ္းေပၚမွာ
ပန္းခ်ီကားေဘာင္ေျခလွမ္းေတြနဲ႔
သမန္းလူသားတစ္ေယာက္ ခပ္သုတ္သုတ္ျဖတ္ကူးသြား
မီးစိမ္းေတြေျပးေနတဲ့ ယာဥ္ေတြၾကားမွာ

ဇယလ
၂၉ ဒီ ကိုဗစ္၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>