ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္ (၆၈)

Postmodern Associative ကိုယ္တိုင္က hybrid၊ မတူေသာ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ပင္ျဖစ္တတ္ေသာ၊ အရာႏွစ္ခု၊ အေၾကာင္းႏွစ္ခုကို ခ်ိတ္တြဲေပါင္းစပ္တာ။

ေပါင္းစပ္တာဆိုေပမင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္သြားတာမဟုတ္ပဲ သူ႕ဂုဏ္သတၱိသူ ဆက္ထိမ္းသိမ္းထားတာ မဟုတ္ရင္ ထိမ္းသိမ္းဖို႔ႀကိဳးစားတာ။

အဲဒီမွာ ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ ကေလးကစားကြင္းေတြမွာ ေတြ႕ရတတ္တဲ့ see-saw လို တစ္ေယာက္တစ္ဘက္ထိုင္ၿပီး အနိမ့္အျမင့္ျဖစ္သြားတာ၊ အဲဒီအနိမ့္အျမင့္အတက္အက် ျဖစ္သြားတာကို အရသာခံေပ်ာ္႐ႊင္ရတာမ်ိဳး။

တစ္ဘက္က ဆင္ျခင္ယုတၱိဥာဏ္နဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ Postmodern သီအိုရီအယူအဆေတြ၊ အျခားတစ္ဘက္က စိတ္ကူးနဲ႔ခုန္ကူးမႈ၊ အာ႐ုံခုန္ကူးမႈ၊ စိတ္ကူးအာ႐ုံခုန္ကူးမႈ၊အာ႐ုံခံစားခ်က္ခုန္ကူးမႈ၊ မသိစိတ္ရဲ႕ အလုပ္တစ္ခု။ သိစိတ္နဲ႔ မသိစိတ္တြဲခ်ိတ္မႈ။

ေမာ္ဒန္သိမႈေလာကႀကီးတစ္ခုလုံးကို ေမးခြန္းထုတ္၊ ေျပာင္းျပန္လွန္ျခင္းနဲ႔ နဂိုကတည္းက အတည္တက်မ႐ွိ၊ တည္ၿငိမ္ျခင္းမ႐ွိ၊ flux စီးဆင္းေနျခင္းသက္သက္၊ chaos ဖ႐ိုဖရဲပရမ္းပတာ စီရင္ထုံးဖြဲ႕မႈမဲ့ ဆင္ျခင္ယုတၱိမဲ့ ျဖစ္ပ်က္ေနမႈ။

နည္းနာတကၠနိအျဖစ္ နားလည္ေကာင္းနားလည္ၿပီး လက္ေတြ႕သုံးေကာင္းသုံးၾကမွာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ကြယ္ကသေဘာတရား၊ အေျခခံမူ၊ ေလာကီနိယာမ၊ စိတၱဓမၼကို ႏွလုံးသြင္းတတ္ႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းမလားေပါ့ေလ။

စဥ္းစားမိတာ ေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဇယလ
၂၇ ဒီ ကိုဗစ္၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>