ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္ (၆၅)

အခါတစ္ပါး၌ ပုဂၢလိကပိုင္ ပန္းခ်ီျပခန္းတစ္ခုမွာ အႏုပညာ/ပန္းခ်ီဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတစ္ခုက်င္းပခဲ့တယ္။ ေဂ်းကို စီစဥ္တဲ့ပြဲ။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြလည္ းပါတယ္။ ကိုေအးကို၊ ကိုပိုပို၊ ေဒၚေခ်ာအိသိန္းတို႔လည္း ပါၾကတယ္။အဲဒီမွာ အင္စေတာေလး႐ွင္း/ပါေဖာမန္႔စ္ အာ့တ္ လုပ္ၾကေတာ့ ကိုပိုပိုက ဘာလုပ္သလဲဆိုေတာ့ ပန္းခ်ီျပခန္းရဲ႕ နဲရံတစ္ခုရဲ႕ေအာက္ေျခထဲ သံတစ္ေခ်ာင္း ႐ိုက္သြင္းပစ္လိုက္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ျပခန္းပိုင္႐ွင္ ဦးေလးနဲ႔ေဒၚေဒၚတို႔ မ်က္စိမ်က္ႏွာပ်က္ၾကတာ သတိထားလိုက္မိတယ္။

အဲဒီမွာ အႏုပညာဖန္တီးထုတ္လုပ္မႈ နဲ႔ ေနာက္ကြယ္က အင္စတီက်ဴး႐ွင္း (ဒီေနရာမွာဆို ျပခန္းပိုင္႐ွင္၊ ျပခန္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအက်ိဳးအျမတ္၊ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာအက်ိဳးအျမတ္၊ စသည္ျဖင့္ေပါ့ေလ) ကို ေဖာ္ျပလိုက္မႈတို႔ကို ခြဲခြဲျခားျခား ျမင္လိုက္ရတယ္ (က်ေနာ္႕ အတၱေနာမတိ subjective view)။

အႏုပညာဖန္တီးမႈနဲ႔ ျပသမႈ (ဝါ) အမ်ားျပည္သူထံ ခ်ျပမႈနဲ႔ ေနာက္ကြယ္က မျမင္ရတဲ့ အင္အားစု(ေတြ) (အႏုပညာေပၚသေဘာထား၊ အႏုပညာပစၥည္း/လက္ရာအျဖစ္သတ္မွတ္မႈ၊ စံထားမႈ၊ ေဘးဖယ္ထုတ္မႈ၊ စသည္။)

ကိုပိုပိုရဲ႕လုပ္ရပ္ကို ကြန္ဆက္ပခ်ဴရလ္လို႔ က်ေနာ္ျမင္တယ္။ ေပါလစ္တစ္ကလ္ ‘ပါဝါစိုးမိုးမႈဆက္ဆံေရး’ကို က်ေနာ္ျမင္တယ္။ anti-art လို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ရမယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္။

ဒါမ်ိဳးဟာ ကဗ်ာမွာေကာ ဘယ္လို႐ွိသလဲ။

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

ဇယလ
၁၃ ဒီ ကိုဗစ္၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>