ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္ (၆၄)

ရသစာေပ(ဝါ) အႏုပညာ(ဝါ) ကဗ်ာသမိုင္းဟာ အလွတရားေပၚလာျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆုံးသြားျခင္းနဲ႔ ယခင္ထက္ပိုအင္အား႐ွိတဲ့ အလွတရားအသစ္ကို ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ စမ္းသပ္ဖန္တီးမႈျဖစ္စဥ္ပဲ ျဖစ္တယ္။

အလွတရား Beauty ကို ဆရာေဇာ္ဂ်ီေျပာတဲ့ ရသႏွစ္သက္မႈ လို႔ နားလည္လို႔ရတယ္။ ကဗ်ာကေပးတဲ့ အလွတရားဟာ ကဗ်ာရသေတြ႕ၾကဳံခံစားမႈ ျဖစ္တယ္။ ဒီကဗ်ာရသေတြ႕ၾကဳံခံစားမႈ poetic experience ကို ျဖစ္ေစတာဟာ ကဗ်ာအေတြးနဲ႔ ကဗ်ာသုံးတန္ဆာပလာ poetic devices ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ၊ အိုက္ဒီယာ ေဗာလာရီညိဳ Idea Volarinõ ရဲ႕ ကဗ်ာထဲက

ခႏၶာကိုယ္ဆိုတာ
သူ႕ေသျခင္းကို သူကိုယ္တိုင္ ႐ႊမ္းမွည့္လာေစတဲ့
သစ္သီးျဖစ္တယ္။

တစ္ခ်ိန္မွာ ဒီေသျခင္းတရားအေၾကာင္းကိုပဲ သူ႕ေခတ္အသိ သူ႕ေခတ္ရဲ႕အာ႐ုံခံစားပုံနဲ႔ ပိုထိထိမိမိသိရတဲ့ ေရးဖြဲ႕ပုံ၊ ေရးဟန္၊ နည္းနာတကၠနိနဲ႔ ဖန္တီးေဖာ္ၾကဴးလိမ့္မယ္။ အလွသစ္။

ကဗ်ာသမိုင္းျဖစ္စဥ္ကို ဒီလိုပဲ ႐ိုး႐ိုးစင္းစင္း နားလည္မိပါတယ္။

စဥ္းစားမိတာ ေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဇယလ
၂၈ ႏို ကိုဗစ္၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>