၂၀၂၀ ႏိုဝင္ဘာ ၉၊ တနလၤာေန႔ရဲ႕ ပုံတူ

ဒီအခ်ိန္မွာ ‘အနာဂတ္’ဟာ အနက္ရင္းကို ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ
ဒီအခ်ိန္မွာ သစ္ပင္ေတြဟာ စိမ္းျမရမွာ စိတ္သန္႔ၿပီ
ဒီအခ်ိန္မွာ ႏွလုံးအိမ္ေတြဟာ အိေႁႏၵဝဝရၾကၿပီ

ျဖန္းလိုက္ပါ့
မိမိတို႔ရဲ႕ေတာင္ကုန္းေတြ ေခ်ာက္ကမ္းပါးေတြေပၚ
ေနျခည္ေ႐ႊရည္ေလနီနီေတြ
ေရနီရဲရဲေငြပုလဲေတြ သည္းသည္းသြန္ၿဖိဳးနီရဲမိုးေတြ
ခ်ိဳးကူသံပင္ ေဒါင္းသံအိုးေဝ
႐ိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီ စိမ့္စိမ့္ေစြ
ေနထိုင္ျခင္းမွာ
မိုးကုပ္စက္ဝိုင္း မတ္မတ္ရပ္လို႔ ေနၿပီေလ

ဒီအခ်ိန္မွာ ကာလရထားေပၚတက္
ပုဂၢလအမွတ္အသားလက္မွတ္ကို ဂုဏ္ျဒပ္အျဖစ္ေျမႇာက္ျပ
ေအာင္ပြဲအတြက္ ေပးဆပ္ရင္းႏွီးခဲ့ၾကရ
ေအာင္ပြဲနဲ႔ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ၾကရမယ့္ ျပည္သူေတြ
ကတိေပၚသစၥာထပ္လို႔ တာဝန္ဟာ အဂၤါသစ္ေတြ
ကမ္း႐ိုးတန္းကို ေတာင္တန္းေပၚတင္
ခ်ိဳင့္ဝွမ္းလြင္ျပင္ေတြမွာ ေတာင္ထိပ္ကမိုးျပာေကာင္းကင္
တလြင္လြင္ တသြင္သြင္ မိမိတို႔ စီးဆင္းရမည္ပင္

ဘယ္စံနဲ႔တိုင္းတိုင္း
အ႐ိုင္းအစိုင္းတို႔ မင္းမူရပ္မွာ
(ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား ေအာင္ပြဲဟာ ေရာက္လာျပန္ၿပီလို႔
ေနာက္တစ္ခါ) တိုင္းျပည္ဟာ အတိုင္းမသိ ပီတိျဖာရ
မဆင္မျခင္ ထင္ရာျမင္ရာကိစၥ မဟုတ္ခဲ့ဘူးဆိုတာ

သဲထဲေရသြန္ ယိုးစြပ္မႈေတြ
သဲျပင္ေျမေအာက္ မ်ိဳးေစ့အေညႇာက္
‌ေျမေပၚတလူလူ လူေပၚတလက္လက္ ဇမၺဴအစက္ဆက္
ျဖစ္ျခင္းတစ္ခုလုံးကို ႐ွိျခင္းတစ္ခုလုံးအျဖစ္
ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ ေရာက္႐ွိရ႐ွိၾကၿပီေပါ့
စိမ္ေခၚမႈေတြ အိမ္ေပၚအထိေရာက္ပေလ့ေစ
အိမ္မွာေနရင္း ႏိုးၾကားၾကမယ့္ ျပည္သူေတြ

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အဖိုးအဖြားတို႔ ဘာလုပ္ခဲ့ၾကသလဲေမးလာရင္
သားေျမးျမစ္တို႔ တက္လွမ္းေလွ်ာက္ဖို႔
အဖိုးအဖြားတို႔ ဝမ္းလ်ားေမွာက္ေပးခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ပါေလ

ဇယလ
၉ ႏို ကိုဗစ္၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>