ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္ (၆၁)

အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ဟင္းတစ္ခြက္ပဲဆိုပါစို႔…
ပါဝင္ပစၥည္းနဲ႔ ခ်က္ပုံခ်က္နည္းအားျဖင့္ အရသာဆိုတာ ေပၚလာတယ္။

ကဗ်ာမွာလည္း ပါဝင္ပစၥည္းေ႐ြးခ်ယ္မႈနဲ႔ စီရင္ဖြဲ႕စည္းမႈကေန ရသဆိုတာ ေပၚလာတယ္။
ရသမွာလည္း အဆင့္ဆင့္႐ွိရာမွာ ပါဝင္ပစၥည္းရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ႔ စီရင္ဖြဲ႕စည္းမႈအရည္အခ်င္းတို႔နဲ႔ အမ်ားႀကီးပတ္သက္တယ္။

ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ပါပဲ။ ဆရာႀကီးဦးေ႐ႊေအာင္အဆိုအရ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ကာလေဒသကေန ‘ႏွလုံးသြင္း၊စ႐ိုက္၊ဥာဥ္၊ဝါသနာ၊အႏုသယ’ တို႔အဆင့္ဆင့္ျဖစ္လာတာ၊ ‘သိမႈ’ ျဖစ္လာတာ၊ ‘ဥပါဒါန္’ ျဖစ္လာတာ။
တဖန္၊ စာဖတ္သူမ်ား၏ အျမင္ကြဲျပားေသာေၾကာင့္၊ အရည္အခ်င္းကြဲျပားေသာေၾကာင့္ ႏွလုံးသြင္း၊စ႐ိုက္၊ဥာဥ္၊ဝါသနာ၊အႏုသယတို႔ပါ အဆင့္ဆင့္ကြဲျပားကုန္ၾကတာျဖစ္ပါသတဲ့။

အေနာက္တိုင္းအသုံးအႏႈန္းအားျဖင့္ context ဆိုတာလည္း႐ွိပါတယ္။’ေရေျမေနာက္ခံ’ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ‘ဆက္စပ္ဝန္းက်င္’ ေသာ္လည္းေကာင္းေပါ့။သမိုင္းျဖတ္သန္းမႈလည္း အေရးႀကီးေနရာမွာပါဝင္တာမုခ်။ ဒီ context ကေန ‘အျမင္’ ေတြ၊ ‘အယူ’ေတြ၊ ‘အယူဝါဒ’ေတြ၊’ဂိုဏ္းဂဏ’ေတြ ေပၚလာခဲ့ၾက၊ေပၚလာေနၾကတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
တစ္လုံးတစ္စည္းတစ္စုတေဝးကေန ပိုင္းဆစိပ္ႁမႊာမႈေတြျဖစ္လာတာ ၂၀ရာစုအစကတည္းကပါပဲ။

ေမာ္ဒႏၷဇင္မ္က အပိုင္းအစေတြကို တစ္စုတစ္စည္းလုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရာမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကဘူး။ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္က စုစည္းဖို႔ မႀကိဳးစားေတာ့ဘူး။

Context ေၾကာင့္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလာခဲ့တဲ့အျမင္ေတြထဲမွာ ကဗ်ာေပၚအျမင္လည္း ထိပ္ဆုံးကေပါ့။

Either/Or ဒါမဟုတ္ရင္အျခားဟာ(တစ္ခုခုပဲယူရမယ္) ကေန Both/And ဒါလည္းယူမယ္၊ဟိုဟာလည္းယူမယ္ (၂ခုစလုံးယူမယ္) ဆိုတာျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။ အလြယ္ေျပာရရင္ ‘ကာရန္ပါမွကဗ်ာျဖစ္တယ္’ နဲ႔ ‘ကာရန္စြံ႕လည္းကဗ်ာျဖစ္တယ္’ ဆိုတဲ့ အဆို(ဘက္) ၂ခုစလုံးကိုလက္ခံတာျဖစ္ပါတယ္။

ဘုံထုတ္လိုက္ရင္ ‘ကဗ်ာ’ ပါပဲ။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈနဲ႔ စီရင္ဖြဲ႕စည္းမႈတို႔ ကြဲျပားၾကတဲ့အတြက္ အလင္းဓာတ္ျဖစ္တဲ့ ရသဟာလည္း ကြဲျပားသြားမွာပါပဲ။

ေရာက္႐ွိ႐ွင္သန္ေနတဲ့ ႐ုပ္ပိုင္း/နာမ္ပိုင္း context နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္တို႔အရပဲေပါ့။

‘ကဗ်ာဟာလြတ္လပ္တယ္’ လို႔ေျပာခ်င္ရင္ ေျပာသူကိုယ္တိုင္ လြတ္လပ္သလား။ ၿပီး ‘လြတ္လပ္မႈ’ ရဲ႕အဓိပၸါယ္။

စဥ္းစားမိတာ ေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဇယလ
၂၇ ေအာက္ ကိုဗစ္၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>