ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္ (၅၉)

ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလးပဲ ေျပာပါတယ္။ Facebook မွာ တစ္ေယာက္ေယာက္က တစ္ေနရာရာက အစတစ္စရၿပီးတင္လိုက္တယ္။ အဲဒါကိုေနာက္တစ္ေယာက္ကသူ႕အလိုတစ္ခုခုအရဆက္ျပဳလုပ္တင္တယ္။ အဲဒါကိုေနာက္တစ္ေယာက္က စသည္ျဖင့္ စသည္ျဖင့္ ။ အဲဒီမွာ intertextuality ဆိုတဲ့ text တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုဆက္ႏြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြျဖစ္လာတယ္။ မူလ(အကယ္၍ မူလစစ္စစ္႐ွိခဲ့ရင္) နဲ႔တူတာ႐ွိမယ္၊ျခားနားတာ႐ွိမယ္၊လုံးဝကြဲျပားသြားတာလည္း႐ွိမယ္။

ကဗ်ာမွာလည္းဒီလိုပဲ။ တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ကဗ်ာကိုဖတ္ၿပီး react တုန္႔ျပန္ေရးသားမႈ (ဝါ)တစ္ခုခုကႏိႈးဆြလိုက္သလိုေရးသားမႈ။ အဲဒါကို ေနာက္တစ္ေယာက္ ေနာက္တစ္ေယာက္ ေနာက္တစ္ေယက္ ေနာက္တစ္ပုဒ္ ေနာက္တစ္ပုဒ္ ေနာက္တစ္ပုဒ္။ ကြဲျပားမႈဧကန္႐ွိမယ္။ ဆိုလိုတာက ဆက္ႏြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ။ intertextuality လို interpoetry ႐ွိႏိုင္မလားလို႔ေတြးမိတာပါ။ ဘယ္သူမွမေရးဘူးတဲ့ကဗ်ာေရးသူထံမွာ သူေတြ႕ၾကဳံခံစားထားၿပီး သူ႕ေပၚမသိလိုက္မသိဖာသာ ႐ွိလာတဲ့ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ပုဒ္ေတာ့႐ွိမွာပဲဆိုတာ။ အဲသလိုနဲ႔ ‘ကိုယ့္ဟာ’ လို႔တသီးပုဂၢလအားျဖင့္ေသာ္၎၊တစ္ကိုယ္ရည္အတြကေသာ္၎ ေျပာဆိုႏိုင္ေပမယ့္ ကဗ်ာ ဆိုတဲ့ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့နယ္ႀကီးထဲမွာ ႏွီးႏြယ္ပတ္သက္ စပ္ယွက္ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြ႐ွိတယ္ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ကိုယ့္ယခင့္ယခင္က ကဗ်ာေတြ၊ ကဗ်ာဆရာေတြကို မေမ့ေကာင္းဘူးလို႔ထင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ကိုယ့္ကဗ်ာကိုယ္ ေရးေနေပမယ့္ ၾကယ္တာရာစုႀကီးတစ္ခုက အလင္းေတြ ဟိုကဒီကလာေနၾကၿပီး အလင္းအခ်င္းခ်င္း တုန္႔ျပန္ျပဳလုပ္ေနၾကသလိုေပါ့။ အဲ့ဒါေၾကာင့္လည္း ကိုယ္မသိေသးတဲ့အလင္းေတြကိုလည္း သိေအာင္လုပ္ၿပီးလွမ္းယူတုန္႔ျပန္တာဟာေကာင္းတဲ့အလုပ္ပဲလို႔ ႐ိုး႐ိုးသားသားျမင္မိပါတယ္။

စဥ္းစားမိတာ ေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဇယလ
၁၈ ေအာက္ ကိုဗစ္၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>