ဘယ္သူလဲရဲ႕ ပုံတူ

ဘယ္သူလဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႁခြင္းခ်က္အျဖစ္ ထိမ္ခ်န္ထားလိုက္တာ
ဘယ္သူလဲ မ်ဥ္းေျဖာင့္ထဲကမ်ဥ္းေကြးေတြကို သားဖ်က္လို႔ေနတာ
ဘယ္သူလဲ အခိုင္အမာနံရံကို ဖဲ့လိုက္လို႔ ခံစားမႈေတြ ခါခ်ဥ္အုံႂကြထြက္လာတာ
ဘယ္သူလဲ ေန႔စဥ္ဘဝကို ဆတ္တငံ့ငံ့ဆန္ေကာလွိမ့္ေနတာ

ဘယ္သူလဲ ေျမျပင္အေနအထားကို စိတ္ကူးဇယားဆြဲေနတာ
ဘယ္သူလဲ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့တာကို နယ္စြန္မွာ နက်ယ္အိမ္ထဲ ထည့္လိုက္တာ
ဘယ္သူလဲ မိခင္ႏို႔ရည္ကို ကေလးနဲ႔ အိုးစားခြဲလိုက္တာ
ဘယ္သူလဲ စစ္ေရးအျမင္ကို အရပ္သားရဲ႕ ႏွာသီးဖ်ားေပၚ ေတာ့လိုက္တာ

ဘယ္သူလဲ ႐ႈံ႕တြလာေနတာကို မွန္ဘီလူးနဲ႔ ခ်ဲ႕ၾကည့္တာ
ဘယ္သူလဲ တံေကာက္ေကြးထဲ တံက်င္လွ်ိဳၿပီး တင္ပ်ဥ္ေခြထိုင္ခိုင္းတာ
ဘယ္သူလဲ အသက္႐ွင္မႈကို ဆူးခြၽန္နဲ႔ ထိုးဆြလို႔ေနတာ
ဘယ္သူလဲေလ သားအိမ္ထဲကသေႏၶသားကို စြပ္ျပဳတ္လုပ္ေသာက္ပစ္လိုက္တာ

ဇယလ
၁၇ ေအာက္ ကိုဗစ္၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>