မနက္ ၉:၀၀ နာရီမွာ တစ္ေယာက္တည္းေျပာစကား

Louise Glűck
Louise Glűck

“အေသးအဖြဲလို႔ေတာ့ မထင္လိုက္နဲ႔၊ ေဟာဒီသံစဥ္ရဲ႕
လမ္းေၾကာင္းဆီ အခုေရာက္လာတာ။ ေနထိုင္ရတာ
သူနဲ႔အတူဟာ ဖ်ားနာမႈပဲ အစဦးကတည္းက
လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၆ ႏွစ္ကေပါ့။ ၁၆ႏွစ္လုံးလုံး ကြၽန္မ ထိုင္ၿပီး
ေစာင့္ခဲ့တယ္ အေျခအေနေတြ ေကာင္းလာမလားေပါ့။
ရယ္စရာပါပဲ။ သိလား၊ တျဖည္းျဖည္းဆုတ္ယုတ္ၿပီး ကြၽန္မ
ေသသြားတယ္လို႔ မဟုတ္ရင္ သူဟာ ေနာက္ထပ္အခ်စ္
႐ွာေတြ႕ၿပီး သူ႕ေရပိုက္ကို ေနာက္တစ္ေယာက္ဘက္
လွည့္လိုက္တယ္လို႔ ကြၽန္မမွာ အိပ္မက္ေတြမက္ခဲ့ရ။
တစ္ခုခုေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့ၿပီလို႔ ကြၽန္မစိတ္ထဲ
ထင္ေနမိခဲ့တာ ဒီမနက္
ေသေဇာငင္မ်က္လုံးတစ္လုံးလို သူ႕ရဲ႕
ေရဆူထဲေဖာက္ထည့္ျပဳတ္တဲ့ ၾကက္ဥနဲ႔
မီးကင္ေပါင္မုန္႔ကို သူ ထိေတာင္မထိခဲ့တာ။”

လူဝီးစ္ ဂလစ္ခ္
Louise Glűck
Monologue at 9 AM

(၂၀၂၀ ႏိုဗဲလ္စာေပဆု႐ွင္ အေမရိကန္ကဗ်ာဆရာမသို႔)

ဇယလ
၈ ေအာက္ ကိုဗစ္၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>