ပူပူေႏြးေႏြးေသြးရဲ႕ ပုံတူ

ဒီကပ္ႀကီးၿပီးသြားရင္ အိမ္ေထာင္တန္းျပဳသူေတြျပဳ တစ္ေန႔တစ္ေယာက္(အနည္းဆုံး) အလြမ္းနဲ႔ အတိုးခ်အိပ္ၾက စစ္ပြဲေတြၿပီးတိုင္း ျဖစ္တတ္တဲ့သေဘာပါ အသက္ဟာႀကီးမားၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ေသးႏုပ္ခဲ့ရတာ ေနစရာမရွိ သြားစရာမရွိ ေျပးစရာမရွိ လြတ္စရာမရွိ မ်က္စိႏွစ္လုံးတည့္တည့္ၾကား ဒဲ့ဝင္လာတဲ့ တူတစ္ခ်က္ ၿပီးရင္ စတီးခ်ိတ္ေတြမွာေျခက်င္းဝတ္ေတြဟာ ထာဝရၿမဲၿမံလို႔ အလယ္တိတိကေန ကိုယ္ႏွစ္ျခမ္း ရင္ႏွစ္ျခမ္း ဝတ္လစ္စားလစ္အသားေတြဟာ ပန္းႏုေရာင္အႏုအရင့္ရွက္ေသြးျဖန္းလို႔ သားသတ္သမားလင္ေယာက်ၤားရဲ႕ ေသြးညႇီနံ႔သားညႇီနံ႔မွာ သူမကိုယ္သူမ ႏွစ္ျခမ္းခြဲပီး လင္သားခႏၶာကိုအုပ္ပတ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္လိုက္တဲ့မယား အဲသလိုမွမဟုတ္ရင္ မ်က္လုံးထဲ မ်က္ရည္ေတြစီးတာထက္လွ်ံက် ေရွ႕ေျခႏွစ္ဘက္ ေျမေပၚဝပ္ရွိခိုးလို႔ တိရိစာၦန္ေတြေတာင္ေသရေတာ့မွာ သိၾကတယ္ ႐ူမိလည္းေျပာခဲ့သလိုပါေလ အခ်စ္အတြက္အသတ္မခံရေသးရင္ နဂိုကတည္းကေသႏွင့္ၿပီးလို႔ပဲတဲ့ သံခ်ိတ္မွာေဇာက္ထိုး မ်က္ခြံမရွိေတာ့တဲ့မ်က္လုံးႀကီးထဲ ဘဝထုပၸတ္ဟာ စကရင္ေပၚမွာ လာတစ္ခ်က္ေပ်ာက္တစ္ခ်က္ ဦးေႏွာက္မွမရွိေတာ့တာ ကိုယ့္ႏွလုံးသားကို ကိုယ္ယုံလို႔ပဲ ကိုယ့္သားသတ္႐ုံ ကိုယ္ေ႐ြးၾကရသလိုပဲေပါ့ စစ္တစ္မ်ိဳးမဟုတ္တစ္မ်ိဳးဟာ အၿမဲရွိေနတာ ဓမၼတာပဲ အဲဒီေဝဒနာကို အမ်ိဳးသမီးေတြပဲသိၾကတယ္ ေယာက်ၤားရဲ႕ ဓားေသြးသံထဲ တစ္ဆစ္ဆစ္ကိုက္ခဲလို႔

ဇယလ
၃ ေအာက္ ကိုဗစ္၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>