ေျပာမရတဲ့ကိစၥ

ရပါတယ္
ေရလိုေႁမြလိုတန္ခိုးႀကီးတဲ့ေၾကာင္ေတြပဲျဖစ္ျဖစ္
သခင္ျပန္လာဖို႔ဘူတာ႐ုံမွာႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေစာင့္ခဲ့တဲ့ေခြးျဖစ္ျဖစ္
မယားပါသမီးေရခ်ိဳးေနတာေခ်ာင္းၾကည့္တဲ့ပေထြးျဖစ္ျဖစ္
ဒီညဟာအာဇာနည္ညမဟုတ္လား
ဒီညဟာၿငိမ္းခ်မ္းစြာအိပ္ရမယ့္ညမဟုတ္လား
ဒီညဟာေသနတ္ေတြနဲ႔ခ်စ္တင္းေႏွာဖို႔လာၾကတဲ့ည
မဟုတ္လား
ေနေရာင္ဟာလက္သည္းေတြနဲ႔ အစြယ္ေတြနဲ႔
ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ မိုက္႐ူးရဲေတြနဲ႔
ေခ်လိုက္တဲ့ေဆးလိပ္ဟာျပန္မာန္ဖီတာေတြနဲ႔
အို ဘာတဲ့ ညာဘာတဲ့ ေတြးခ်င္တိုင္းေတြးစရာေတြဟာ
နံရံေတြအေ႐ြ႕ ပလပ္စတစ္ထိုင္ခုံ ငေတမာဧရာေဒၚလ္ဖင္
မဲေပးၾကမယ္ မဲေပးၾကမယ္ ဒန္တန႔္တန္
ႏိုးဗုတ္ႏိုးဗုတ္ အိုးပုတ္ခ်ိဳး႐ုပ္ ပစၥစ္ဒူးတုပ္
အခ်စ္မွာရႈံးနိမ့္ခဲ့တဲ့ေမာင္ေလးေအာင္ဟာ
အခမ္းအနားမႉးကိုေဖာ္ေဝးရဲ႕တံတားပဲေပါ့
ႏွစ္ေတြကိုခြက္နဲ႔ေျမႇာက္
ခြက္ေတြကိုႏွစ္နဲ႔ေျမႇာက္
ကဗ်ာကိုနာမ္နဲ႔ေျမႇာက္
ဒူးမေထာက္လက္မေျမႇာက္မတ္တတ္ပင္လုပ္မည္
လူသည္ေသေသာ္ျငား ဟိုဟာကမေသသည္
ေဟ့
အာဇာနည္မ်ိဳး ဘာမထီ
ဘာထီလည္းမေပါက္ ဘယ္ေရာက္မွန္းလည္း
ဘယ္သြားမွန္းလည္း ဘယ္ရွိမွန္းလည္း
ဒုံခ်ပ္ခ်ပ္ ဒုံခ်ပ္ ဘယ္ဘုံရဲ႕အစပ္မွာ
ျပန္လာတဲ့ေၾကာင္ကို တံခါးဖြင့္ေပးရတယ္
ျပန္မလာတဲ့ေခြးကို ရင္ထဲကပြတ္ရတယ္
ျပန္မလာတဲ့ကိုယ္ကို ေနပေလ့ေစေတာ့ထားလိုက္တယ္
စိတ္ကုန္ခမ္းရင္ေတာ့ပင္လယ္ဟာၿငိမ္ၿပီပဲ
ရပါတယ္
ေပးသေလာက္နဲ႔ယူသေလာက္မွ်ခ်င္မွမွ်မယ္
မရခ်င္လည္းရတာေတြရွိတယ္
ရခ်င္တာေတြလည္းမရွိမျဖစ္ ရွိမျဖစ္ေတြရွိၾကတယ္
အခ်ိန္ကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့
အခ်ိန္ဟာကိုယ့္ကိုျပန္ၾကည့္တယ္
မနက္လည္းမနက္ မတိမ္လည္းမတိမ္
အိမ္ဆိုတာရဲ႕အဓိပၸါယ္ဟာေလထဲမွာက်ယ္ဝန္းတယ္

ဇယလ
၂၀ ဂ်ဴလိုင္ ကိုဗစ္၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>