ညသို့

ည ကို ဘယ္လိုပဲေခၚေခၚ
အေခၚအေဝၚမရွိတဲ့ညဟာ
သူ႔အလုပ္သူလုပ္ေနမွာပဲ
အိပ္တုန္း ခဗၤ်ားမ်က္ႏွာခဗၤ်ားျမင္ဘူးလား
သူကေတာ့ ၾကည့္လည္းၾကည့္
ျပလည္းျပေနတာပါပဲေလ ကိုယ့္အေရခြံဟာ
ပတ္ဝန္းက်င္မွာေလၽွာက္သြားေနတတ္သလိုပဲေပါ့
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုတာကိုလည္း မွုတ္ထုတ္တတ္သလိုပဲေပါ့
ညအိပ္ရင္ ညဟာကိုယ့္ကို စကားေတြအမ်ားႀကီး
သူေျပာတတ္သလိုပဲ လာေျပာတယ္ အတိတ္ဘဝေတြ
ရွိခဲ့ရင္လည္း အနိစၥ လို့ လြယ္လြယ္မေျပာနိုင္ဘူးကြယ္
ၾကယ္ေတြေတာင္ေသၿပီးအလင္းေတြလႊတ္တုန္းပဲ
အို….ညရယ္….။ ။

ဇယလ
၁ ဂ်ဴလိုင္ ကီုဗစ္၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>